ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در موعظه و نصیحت ابنای زمان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
کجایی ای همه هوشت به سوی طبل و علمچــــرا نــــبــــاری بــــر رخ ز دیـــده آب نــــدم
چـرا غـرور دهـی تـنـت را بـه مـال و بـه مـلـکچـرا فـروشـی دین را بـه سـاز و اسـب و درم
تــمـام شـد کـه تــرا خــواجــگـی لـقـب دادنـدکـمـال یـافـت هـمـه کـار تــو بــه بــاد و بــدم
بـــه ذات ایــزد اگـــر دســـت گـــیـــردت فـــرداغلام و اسب و سلاح و سوار و خیل و حشم
چـو بــر زنـنـد بــر آن طـبـل عـزل خـواجـه دوالتـو خـواه میر عرب بـاش و خـواه شـام عـجـم
بـه گـوش خـواجـه فـرو گـوید زان زمـان معـنیکـجــا شـد آنـهـمـه دعـوی و لـاف تــو هـر دم
ازیــن غـــرور تـــو تـــا کــی ایــا زبـــون قــضـــاوزین نشـاط تـو تـا کـی ایا سـرشـتـه بـه غـم
کـمـر بـه دسـت تـو آیـد هـمـی سـلـیـمـان وارتــرا طـمـع کـه در انـگـشـت تــو کـنـد خـاتــم
ز کــردگــار نــتــرســی و پــس خــراب کــنــیهــزار خـــانــه درویــش را بـــه نــوک قـــلـــم
امـیـن دیـنـت لـقـب گـشــت پــس چــرا دزدیگــلــیــم مــوســی عــمــران و چــادر مــریـم
ز بــــهــــر ده درم قــــلــــب را نــــداری بــــاککـه بــر کـنـی و بــســوزی هـزار بــیـت حــرم
شــراب جــنـت و حــور و قـصـور مـی طـلـبــیبــدیـن مـروت و حـلـم و بــدیـن سـخـا و کـرم
بــدیـن عـمـل کـه تــو داری مـگـر تــرا نـدهـنـدبـه حـشـر هـیـچـی و ز هـیچ نـیز چـیزی کـم
بـدیـن قـصـیـده ز مـن خـواجـگـان بــپـرهـیـزنـدچــنــانــکــه اهــل شــیــاطــیـن ز تــوبــه آدم
سـنـایی ار تـو خـدا تـرسـی و خـدای شـنـاستــرا ز مـیـر چــه بــاک و تــرا ز شـاه چـه غـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.