ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نعت علی (ع)

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای امیرالمومنین ای شمع دین ای بوالحسنای بــه یـک ضـربــت ربــوده جـان دشـمـن از بــدن
ای بـه تـیـغ تـیـز رسـتـاخـیـز کـرده روز جـنـگوی بــه نـوک نـیـزه کـرده شــمـع فـرعــونـان لـگـن
از بــرای دیـن حـق آبــاد کـرده شـرق و غـربکــردی از نـوک ســنـانـت عــالــمـی را پــر ســنـن
تـیغ «الا الله » زدی بـر فـرق «لا» گـویان دینهر که «لا» می گفت وی را می زدی بر جان و تن
تـا جهان خالی نکردی از بـتـان و بـت پـرستتـــا نــکــردی لــات را شـــهــمــات و عــزارا حـــزن
تـیغ نـنهادی ز دسـت و درع ننهادی ز پـشـتشــاد بــاش ای شــاه دیـن پــرور چــراغ انـجــمــن
گـر نـبــودی زخـم تـیـغ و تـیـرت انـدر راه دیـندیـن نـپـوشـیـدی لـبــاس ایـمـنـی بــر خـویـشـتـن
لاجـرم اکنون چـنان کردی که در هر ساعتـیکــافــری از جــور دیــن بــر خــود بـــدرد پــیــرهــن
مـرحـبـا ای مهتـری کـز بـیم تـیغـت در جـهانپـیش چـشـم دشـمـنـانـت خـون هـمـی آیـد لـبـن
فرش کفر از روی عالم در نوشتـی سـر بـسرنـــاصـــر دیـــن هـــدی و قـــاهـــر کـــفـــر و وثــــن
کـهتـرانـت را سـزد گـر مـهتـری دعـوی کـننـدای امـــیــر نــام گـــســـتـــر وی ســـوار نــیــزه زن
هیچ کـس را در جـهان این مـایه مـردی نـبـودکــو بــه مــیــدان خــطــر ســازد بــرای دیـن وطــن
راه دین بودست مخوف از ابـتدا لیکن به جهدآن هــمــه مــخـــوف را مــوقـــوف کــردی در زمــن
از بـرای نصرت دین سـاخـتـی هر روز و شـبطـبــل و مـنـجــوق و عـراده نـیـزه و خــود و مـجــن
پـای این مـردان نداری جـامه ایشـان مـپـوشبــرگ بــی بــرگــی نـداری لــاف درویـشــی مــزن
روز حـرب از هـیـبـت تـیـغـت بـلـرزیـدی زمـینهمـچـنان کـز بـیم خـصـمـی تـند مـردی مـمـتـحـن
ذوالـفـقـارت گـر بـدیدی کـرگـدن در روز جـنگکــاه گـشــتــی در زمـان گـر کــوه بــودی کــرگـدن
سـرکشان را سر بـسر نابـود کردی در جـهانتـخـتـهاشـان تـخـتـه کـردی حـله هاشـان را کـفـن
این جـلـال و این کـمال و این جـمال و منزلـتنیسـت کس را در جـهان جـز مر تـرا ای بـوالحـسن
هر دلی کـو مهرت اندر دل ندارد همچـو جـانهـر دلـی کـو عـشـقـت انـدر جــان نـدارد مـقـتــرن
روی جـنـات الـعـلـی هرگـز نبـیند بـی خـلـافلـــایــزالـــی مـــانــد انــدر نـــار بـــا گـــرم و حـــزن
گر نبـودی روی و مویت هم نبودی روز و شبگـر نـبــودی رنـگ و بــویـت گـل نـبــودی در چــمـن
چون تـو صاحب دولتی هرگز نبـودی در جهانهـم نـخـواهـد بـود هـرگـز چـون تـویی در هیچ فـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.