ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»از زبان منجم ماوراء النهر که تقویم آورده بود گفته است

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای امین شـاه و سـلـطـان و امیر مـلـک و دینزبـــــده دور زمـــــانــــی عـــــمـــــده روی زمــــیــــن
خــلـق را در دیـن و دنـیـا از بــرای مـصـلـحــتعـروة الـوثـقـی تــویـی امـروز و هـم حـبــل الـمـتـیـن
بـر تـو غیب آسمان چون عیب عالم ظاهرستزان که چون عقلی و جان هم پیشوا و هم پیش بین
نـی بــدن آوردم ایـن تــقــویـم تــا ز احــکـام اوبـــازدانـــی راز گـــردون در شـــهــور و در ســـنـــیــن
مـن نـکـو دانـم کـه پـیش رای تـو نـقـاش وهمنـقـش کـردســت ایـن هـمـه احــکـام در لـوح یـقـیـن
زان وسیلت ساخـتـم خـود را وگر نز روی عقلبــر لــب دجــلــه بــنــفــروشــد کــس آب پــارگــیــن
گـر یکـی تـقـویم داری گو دو بـاش از بـهر آنکهـر کـجــا نـوشـک نـشــایـد هـم نـشــایـد انـگـبــیـن
خواجـه را اندر خزان بـل تـا دو بـاشد بـوستـانغـر چـه را در مـهـرگـان بــل تـا دو بــاشـد پـوسـتـیـن
بـر سـپـهر تـو چـه تـنگی کـرده بـاشـد آفـتـابدر بـهـشـت تـو چـه رحـمـت کـرده بـاشـد حـور عـین
مـاوراء الـنـهری و صـفـرایی تـوانـد این طـایفـهخـاصـه چـون بـاشـنـد بـا صـفـرا و سـودا همـنـشـین
این چنین صفرا ز سرکه و انگبین کی به شودکانگبـین از مسـتـعـان سـازی و سـرکه از مسـتـعـین
سرکه اینجـا طبـع من شد انگبـین احـسان تـومـن چـو در سـرکـه فـزودم تـو مـکـن کـم ز انـگـبــیـن
شـین دین اندر غـریبـی از همه رسـواتـرسـتبــاز خــر یــک ره مــرااز شــیــن دیــن ای زیــن دیــن
تـا یمـین سـت و یسـار انـدر بـزرگـی و شـرفیـمــن بــادت بــر یــســار و یـســر بــادت بــر یـمــیـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.