ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه تاج الدین ابوبکر

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای بــرده عــقــل مــا اجــل نــاگــهــان تــووی در نـقـاب غـیب نهان گـشـتـه جـان تـو
ای شـاخ نو شـکـفـتـه نـاگـه ز چـشـم بـدتــابــوت شـوم روی شــده بــوســتــان تــو
مـحـروم گـشـتــه از گـهـر عـقـل جــان تــومـعـزول مـانـده از سـخـن خـوش زبــان تـو
جـان تــو پــاسـبــان بــقـای تــو بــوده بــازبــا دزد عـمـر گـشـتـه قـریـن پـاسـبــان تـو
هـنـگــام مـرگ بــهـر جــوانـی و نـازکــیـتخون می گریست بر تو همی جانستان تو
ای آفـتــاب جـان مـن از لـطـف و روشـنـیخـر پـشـتـه گـلین ز چـه شـد سـایبـان تـو
گــر آب یـابــدی تــنـت از آب چــشــم مـنشــاخ فــراق رویــدی از اســتـــخــوان تـــو
ای تـاج تـا قرین زمین گشـتـه ای چـو گنجچــون تــاج خــم گـرفـت قـد دوسـتــان تــو
تــاج مـلـوک را سـر تــخـتــسـت جــایـگـاهدر زیـر خــاک تــیـره چــرا شــد مـکــان تــو
ای وا دریــغ از آن دل بــســیــار مــهــر تــوای وا دریـغ از آب لـب شــکــرفــشــان تــو
بــردار ســر ز بــالـش خــاک از بــرای آنـکدلـهـا سـبــک شـدسـت ز خـواب گـران تـو
یک ره بـه عـذر لعـل شـکرپـاش بـرگشـایکـاینک رهی بـه آشـتـی آمد بـه خـوان تـو
نی نی چه جای عذر و عتابست و آشتیرفـتــی چــنـانـکـه بــاز نـیـابــم نـشـان تــو
شـد تـیره همچـو موی تـو روی چـو ماه تـوشـد چـفـتـه همچـو زلف تـو سـرو روان تـو
تـابــوت را کـه هـیـچ کـسـی تـاجـور نـدیـدآخــر بــیـافــت ایـن شــرف انـدر زمــان تــو
مرگ آخـر آن طـویله گوهر فـرو گـسـسـتکـز وی ســتــاره دیـد هـمـی آسـمـان تــو
خـاک آخـر آن دو دانـه یاقـوت نـیسـت کـردکـز تــاب او پــدیـد هـمـی شـد نـشـان تـو
یـارب چـه آتـشـیـسـت فـراقـت کـه تـا ابـددودی کـــبـــود ســـر زنــد از دودمــان تـــو
ای کـاج دانمی کـه در آنجـای غـمـکـشـانتـو پـیـش ریـخـت خـواهـی یـا پــرنـیـان تـو
بــاری بـدانـمـی کـه پـر از خـاک گـور شـدآن شـکـریـن چــو غـالـیـه دانـی دهـان تــو
بـاری بـدانـمـی کـه چـگـونـسـت زیر خـاکآن تــــیـــغ آب داده بــــســــیـــار دان تــــو
بـاری بـدانمی که بـگو از چـسـان بـریخـتآن زلــف تـــاب داده عــنــبـــرفــشــان تـــو
دانم که لاله وار چـو خون گشت و بـتـرکیدآن در مــیـان نــرگــس و گــل دیـدگــان تــو
گــنــج وفــا و خــدمــت تــو بــود ذات مــنتــاج عـطــا و طــلـعـت مـن بــود جــان تــو
تـاجـی بـه زیر خـاک ندیدم جـز آن خـویشگــنــجــی مــیــان آب نــدیــدم جــز آن تــو
بــودی وفــا مـیـان مـن و تــو مــقــیـم پــاراکــنــون عــطــا مــیــان خــدا و مــیـان تــوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.