ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»موعظه در تهیه توشه آخرت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ای دل غـافـل مبـاش خـفـتـه درین مرحـلـهطـبـل قـیامـت زدنـد خـیز کـه شـد غـافـلـه
روز جـوانی گذشت موی سـیه شد سـپـیدپـیک اجـل در رسـید سـاخـتـه کـن راحـلـه
آنـکــه تــرا زاد مـرد و آنـکــه ز تــو زاد رفــتنیست ازین جز خیال نیست از آن جز خله
خــیـزو دریـن گــورهـا در نـگــر و پــنـد گــیـرریختـه بـین زیر خـاک ساعد و ساق و کله
آنکـه سـر زلف داشـت سـلسـله بـر گرد روسـلـسـلـه آتـشـیـن دارد از آن سـلـسـلـه
تـکیه مکـن بـر بـقـا زان کـه در آرد بـه خـاکصـولـت شــیـر عـریـن پــیـکـر اســب گـلـه
زود کـــنــد او خـــراب ایــن فـــلــک کـــوژ راهم زحـل و مشـتـری هم اسـد و سـنبـله
این همه آهنگ تـو سـوی سـمـاع و سـرودوینهمـه مـیلـت مـدام سـوی می و ولـولـه
خـانـه خـریدی و مـلـک بـاغ نـهادی اسـاسمـلـک بــه مـال ربــا خـانـه بـه سـود غـلـه
فرش تـو در زیر پـا اطـلس و شـعر و نسـیجبــیـوه هـمـســایـه را دســت شـده آبــلـه
او همه شب گرسنه تـو ز خـورشهای خوبکرده شـکم چـارسـو چـون شـکمه حـامله
سعی کنی وقت بـیع تـا چنه ای چون بـریبــاز نـدانـی ز شــرع صــومـعـه از مـزبــلـه
دزد بــه شـمـشـیـر تــیـز گـر بــزنـد کـاروانبــر در دکـان زنـد خـواجــه بــه زخــم پــلـه
در همه عمر ار شبی قصد به مسجد کنیگـر چـه بـه روی و ریا بـر کـنی از مشـعـله
در رمـضـان و رجــب مـال یـتــیـمـان خــوریروزه بــه مــال یـتــیـم مـار بــود در ســلــه
مـال یتـیمان خـوری پـس چـلـه داری کـنیراه مـزن بــر یـتــیـم دســت بــدار از چــلـه
صـوفـی صـافـی شــوی بــر در مـیـر و وزیـرصـوف کـنـی جـامـه را تــا بــبــری زان زلـه
گر بـخـوری شـکـر کـن ور نخـوری صـبـر کنپــس مـکـن از کــردگـار از پــی روزی گـلـه
چـند شوی ای پـسـر از پـی این لقمه چـندهمچـو خران زیر بـار همچو سگان مشغله
دامـن تــوحــیـد گـیـر پــنـد سـنـایـی شـنـوتـا کـه بـیابـی بـه حـشـر ز آتـش دوزخ یلهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.