ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح بهرامشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
ایـن چـه بــود ای جـان کـه نـاگـه آتـش انـدر مـن زدیدل بـــبــردی و چــو بــوبــکــر ربـــابــی تــن زدی
تــا مـرا دیـدی ز خــلـق از عــشــق رویـت ســوخــتــهسـنـگ و آهـن بـودت از دل سـنـگ بـر آهـن زدی
قـامـتـم چـون لـام و نـون کـردی چـو مـوسـی در امـیدپــس مـرا در گــلـبــن غــیـرت نـوای «لـن » زدی
هر زمـان از جـای سـری روید همی بـر تـن چـو شـمعتـا مرا از دست خـود چـون شمع خـود گردن زدی
چـشـمـهـای مـن چـو چـشـم ابــر کـردی تـا تـو شـوخنـاگـه از عـنـبــر بــه گـرد قـرص مـه خــرمـن زدی
جـوشـن صـبــر و شـکـیـبــایـیـم خـون نـو شـد ز زخـمتــا ز زلـف چـون زره تـیـغـی بــر آن جـوشـن زدی
کــی فـــرو زد مــر تـــرا قـــنــدیــل دلــداری چـــو تـــوآب بـــر آتـــش گــرفــتـــی خــاک در روغــن زدی
کــی شــود پــیـراهــنــت هــم قــدر قــد تــو چــو تــواز گـریـبــان کـاسـت کـردی آنـچــه در دامـن زدی
روزنـــــی بـــــود از بــــــرای روز رویـــــت بـــــر دلـــــماز بـــخــیــلــی گــل بـــیــاوردی و بـــر روزن زدی
شد جهان بـر چشم من چون چشم سوزن تنگ و تـاراز پــی رغـم مـرا شـمـشــاد بــر ســوســن زدی
از بـــرون آفــریــنــش گــلــشــنــی بـــر ســاخـــتـــیبـرکـشـیـدی نـردبــان و خـیـمـه در گـلـشـن زدی
رشـتــه تــو کـس نـدانـد تــافـت کـز شـوخــی و کـبــرســوزنـی کـردی مـرا پــس کـوه بــر سـوزن زدی
از ســنـایـی دل ربــودی شــکــر چــون کـردی ز غــیـرجـان ز یـزدان یـافـتــی چـو لـاف ز اهـریـمـن زدی
زخــم داری بــهـر دشـمـن رحــم داری بــهـر دوســتدوست بودم از چه بر من زخم چون دشمن زدی
پس چو هست از زخم شاه ما همی گردد چو نیستآنچـه شـه بـر دشـمـن خـود زد چـرا بـر مـن زدی
شــاه مـا بــهـرامـشــه آن شــه کــه گــویـد دولـتــشزه کـه چـون گـردون جـهانی خـصـم را گردن زدی
چـرخ چـنـدان بــر زمـیـن کـی زد بـه صـد دوران کـه تـوزان ســنــان چــرخ دوز و گــرز کــوه افــگــن زدیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.