ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ذم مردم بلخ

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 22:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
از بـس غر و غر زن که به بلخند ادیبـانشمــی بـــاز نــدانــنــد مـــذکـــر ز مــونــث
بـلخـی کـه کـند از گـه خـردی پـسـران رابـرکـان دهی و دف زنی و ذلـت لت حـث
زان قـبـه لقـب گشـت مر او را کـه نیابـیدر قـبـه بـجـز مـسـخـره و رند و مـخـنـث
***
ای دل نـــیـــک مــــذهـــب و مـــنـــهـــاجبـــه تـــو اســـرار هــر دلــی مــحـــتـــاج
بـــر فـــلــکــهــا بـــه کــشـــف مــاه تـــرااز حــــقــــیـــقــــت مــــنــــازل و ابــــراج
مـبــطــلـم گــشــت از حــقــیـقــت حــقدر ظــــهــــور نــــمــــایــــش مــــعــــراج
مــتـــواریــســـت وقـــت شـــاد مــبـــاشایــمــن از قــبــض و مــکــر و اســتــدراج
بـــــر گـــــذرگـــــاه بـــــاز روز شـــــکـــــارآمــــن از قـــــبـــــض کـــــی بـــــود دراج
روز روشــــن مــــنــــورســــت ولــــیــــکدر پـــی اوســـت ظـــلــمــت شـــب داج
یـــــاد کـــــن ای ســــــنـــــایـــــی از اولگـــر چـــه بـــر بـــد تـــرا نـــهـــاد مـــزاج
آخــــر تــــســــت جــــیـــفـــه مـــطـــروحاول تــــســــت نـــطــــفــــه امـــشــــاج
گـــر هـــوایــی مـــطـــهـــری ز صـــفـــاتور خـــرابــــی مـــســـلـــمـــی ز خـــراج
***
گفتـی که بـتـرسـد ز همه خـلق سـناییپـاسخ شنو ار چـند نه ای در خور پـاسخ
جـغد ار که بـتـرسد بـنتـرسد ز پـی جنسآن مـرغ کـه دارنـد شـهـانـش همـه فـرخ
آن مسـت ز مستـی بـنتـرسد نه ز مردیور نـه بــخــرد نـیـزه خــطـی شـمـرد لـخ
در بــنـد بــود رخ هـمـه از اسـب و پــیـادههـر چــنـد هـمـه نـطـع بــود جــایـگـه رخ
نز روی عزیزیست که چون مرکب شاهانرایض نکـنـد بـر سـر خـر کـره همـی مـخ
گـویـی کـه نـتــرســم ز هـمـه دیـوان آریاز میخ چـه تـرسـد کـه مر او را نبـود مـخ
بــیـدار نـه ای فـارغـی از بــانـگ تــکـاتـکبــیـمـار نـه ای فــارغــی از بــنـد اخ و اخ
ایمن بـود از چـشم بـد آن را که ز زشتـیدر چشم کسان چون رخ شطرنج بود رخ
زان ایمـنی از دیدن هر کـس کـه بـگـوینـدانـدر مـثــل عــامـه کـه کـخ را نـبــرد کـخپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.