ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح جمال المعاشرین قوال

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
دف تـــر بــــود دفـــتـــرت بــــر مـــنبــی زبــان کــس ســخــنــور تــو
کــه ســیــه روی بــاد هــر کــه بــودبـی تو خوش روی همچو دفتر تو
ای جــمـال مـعـاشــران چــونـســتآن دو حــمـال گــام گـســتــر تــو
چـنـد بـا اشـک و رشـک خـواهد بـودعرش و فرش از لحاف و بستر تو
چـند بـی سـرمه سـای خـواهد بـودبــر فـلـک هـمـنـشـیـن اخـتـر تـو
چـنـد بـی بـوسـه جـای خـواهد بـودبــر زمـیـن شــاهـراه کـشـور تــو
فـاقـه تـا کـی کـشـد ز پــیـس دمـاغبــی کـمـال خــوی مـعــنـبــر تــو
تــشــنـه تــا کـی بــود خــلـیـفـه دلبــــی جـــمـــال رخ مـــنـــور تـــو
چـشم را نیسـت رتـبـتـی بـر جـسمبــــی رخ خـــوب روح پــــرور تـــو
گـوش را نـیـسـت مـنـتـی بـر هـوشبــی زبــان خــوش سـخــنـور تــو
ای چو عیسی همیشه روح القدسنـاصــر و هـمـنـشــیـن و یـاور تــو
تــو هـمـیـشــه مـیـان گـلـشــکــریزان دل تــو قـویـســت در بــر تــو
گـلـشــکـر کـی کـم آیـدت چــو بــودخـلق و لفـظ تـو گل بـه شـکر تـو
درد بـــــا پــــای تــــو نــــدارد پــــایز آنکـه او هسـت مرکـب سـر تـو
زهـــره دارد حــــوادث طــــبــــعــــیکـه بــگـردد بــه گـرد لـشـکـر تــو
خـاک پـای تـو نزد دشـمن و دوسـتقــدر دارد بـــســان افــســر تـــو
تـو بــپـر مـی پـری بــه سـوی فـلـکزان که عرشیست اصل گوهر تـو
پــس اگــر گــه گــهــی بــه درد آیـدپــای در پــای بــر جـهـان بــر تــو
آن نه از درد نقـرسـسـت که نیسـتپـــای را درد عــبـــرت از پـــر تـــو
تــــن آلــــوده گــــر ز نــــااهــــلــــیدور مـانـد از جـمـال و مـنـظـر تــو
هـســت جــان بــر امـیـد آب حــیـاتخـــاکـــروب ســـتــــانـــه در تـــو
مـرکـب از لـشــکـری یـکـی بــاشــدخـاصـه تـرکـیب هـم ز جـوهـر تـو
تـن اگـر چـون فـنـا نبـاشـد و نیسـتپــیـش صـدر بــهـشـت پـیـکـر تـو
شکر حق را که پـیش خدمت تـستچون بـقا عقل و جـان و چـاکر تـو
گـــر بـــر تـــو نـــیـــامـــدم شـــایـــدکـه گـرانـم چـو بــخـشـش زر تـو
تـــو خـــود از درد پــــای رنـــجـــوریمــن چــه درد ســر آورم بـــر تــو
مـن ز تــشــویـر دفــتــر از تــقـصــیـرزرد بــودم چــو کــلـک لــاغــر تــو
دفـــتـــرت بــــاز تـــو فـــرســـتــــادمهـم بــه دسـت عـلـی بــرادر تـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.