ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در هجای شهابی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
مــرا شــهــابــی گــر هــجــو کــرد صــد خــروارنـیـافـت خــواهـد پــاســخ ز لـفـظ مـن تــنـگـی
دراز کـــاری دارم کـــه هـــر ســــگـــی را مـــنبـهـر خـروشـی خـواهـم هـمـی زدن سـنـگـی
***
خـوانـدم حـکـایـتـی ز کـتــابــی کـه جـمـع کـردانـــدر حـــکـــایــت خـــلـــفـــا زیــد بـــاهــلـــی
گـفــتــا کـه داد مـامـون یـک شــب دو بــدره زربــر نــغــمــت ســحــاق بــراهـیـم مــوصــلــی
کـس کــرد و بــاز خــواســت دگـر روز بــدره هـاگـفـتــا فـســاد بــاشــد و نـوعــی ز جــاهـلـی
«هـو یـنـصــرف » لــقــبــش نـهـادنـد مـردمــانوانـدر زبــان گـرفـتــش هـر کـس بــه مـدخـلـی
لـــایـــنـــصـــرف تـــویـــی ز بـــزرگـــان روزگـــارویـنــک ز نــام خــویــش مــر ایـن را دلــایــلــی
در نـــحـــو وزن افـــعـــل لـــایـــنـــصـــرف بــــودنــام تــو احــمــدســت بــه مــیــزان افــعــلــی
***
ای کـــاشـــکـــی ز مــادر گــیــتـــی نــزادمــییــا پـــس چــو زاده بـــودم جـــان را بـــدادمــی
چــــون زادم و نـــدادم جــــان آن گـــزیـــدمـــیکــانـدر دهـان خــلــق بــه نـیـکــی فــتــادمـی
نـیـکـو چـو نـیـسـت یـافـتـمـی بــاری از جـهـانآخـــر کــســـی کــه رازی بـــا او گــشــادمــی
امــروز بـــس زدی پـــس و بـــســیــار بـــدتــرمفـــردا مـــبـــاد گـــر بـــود او مــن مـــبـــادمــی
***
خـود درشـتـی گر بـبـیند کـور چـشـم و کور دلخـواه بــا او مـردمـی کـن خـواه بــا او کـژدمـی
هر که از بی چشم دارد مردمی و شرم چشمهمچـنان بـاشـد که دارد چـشم ز ارزن گندمی
مـردمـی کـردن کـی آید از خـری کـز روی طـبـعچشم او بی مردمست و جسم او بی مردمی
***
احـوال خـود چـه عـرض کـنـیم هر زمـان همـیبــیـنـم مـضــرت تــن و نـقــصــان جــان هـمـی
مـنـزل چــه ســازد و چــکـنـد رخــت بــیـشـتــرآن را کـــه رفـــت بـــایــد بـــا کـــاروان هــمــی
***
گـوگـرد سـرخ خـواسـت ز مـن سـبـز مـن پـریـردر پـــیــشــش ار نــیــافــتــمــی روی زردمــی
خـود سهل بـود سهل که گوگرد سرخ خواستگـر نان خـواجـه خـواسـتـی از من چـه کـردمیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.