ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 23:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سنایی غزنوی, شعر کهن
الـمـسـتــغـات ای سـاربــان چـون کـار مـن آمـد بــه جـانتـعـجـیـل کـم کـن یـک زمـان در رفـتـن آن دلـسـتـان
نـــور دل و شـــمـــع بــــیـــان مـــاه کـــش و ســـرو رواناز من جـدا شد ناگهان بـر من جهان شد چون قفس
ای چون فلک با من به کین بی مهر و رحم و شرم و دینآزار مـن کــمـتــر گـزیـن آخــر مـکـن بــا مـن چــنـیـن
عـالـم بــه عـیـش انـدر بــبــیـن تــا مـر تــرا گـردد یـقـیـنکاندر همه روی زمین مسکین تر از من نیست کس
آرام جـــان مــن مـــبـــر عـــیــشـــم مــکـــن زیــر و زبـــردر زاری کــارم نــگــر چـــون داری از حـــالــم خــبـــر
رحـمـی بـکـن زان پـیشـتـر کـایـد جـهـان بـر مـن بـه سـربــگــذار تــا در رهــگــذر بــا تــو بــرآرم یــک نــفــس
دایـم ز حــسـن آن صـنـم چــون چــشـم او بــخــتــم دژمچون زلف او پـشتـم بـه خم دل پـر ز تـف رخ پـر ز نم
انــدوه بـــیــش آرام کــم پـــالــوده صـــبـــر افــزوده غـــماز دسـت ایـن چـنـدیـن سـتـم یـارب مـرا فـریـاد رس
چـون بـسـت مـحـمـل بـر هیون از شـهر شـد ناگـه بـرونمـن پـیـش او از حـد بـرون خـونـابـه رانـدم از جـفـون
کــردم هـمـه ره لـالـه گـون گـفــتــم کـه آن دلـبــر کـنـونچون بـستـه بـیند ره ز خون بـاشد که گردد بـاز پـس
هــر روز بــرخــیـزم هـمــی در خــلــق بــگــریـزم هـمــیبـا هـجـر بـسـتـیزم همـی شـوری بـرانـگـیزم همـی
رنــگــی بــرآمــیـزم هــمــی مــی در قــدح ریـزم هـمــیدر بــاده آویـزم هـمـی کـانـدهـگـســارم بــاده بــسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.