ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
بــیـا بــلـبــل کـه وقـت گـفــتــن تــســتچـو گـل دیـدی گـه آشـفـتـن تـسـت
بــعـشــق روی گـل قـولـی هـمـی گـویکزین پـس راسـتـی در گفتـن تـست
مـرا بــلــبــل بــصــد دســتــان قــدســیجـوابـی داد کین صـنعـت فن تـسـت
مـن انـدر وصــف گــل درهـا بــســفــتــمکـنون هنگـام گـوهر سـفـتـن تـسـت
بــوصـف حــسـن جــانـان چــنـد بــیـتــیبــگـو آخـر نـه وقـت خـفـتـن تــسـت
حـدیث شـاعران مغشوش و حـشوسـتچـنـیـن ابـریـز پـاک از مـعـدن تـسـت
الــا ای غــنــچـــه در پـــوســـت مــانــدهبــهـار آمـد گـه اشــکـفـتــن تــســت
گــــل انــــدامــــا از آن روی از تـــــو دورمکـه چـنـدین خـار در پـیـرامـن تـسـت
تـویی غـازی که صـد چـون من مسـلمانشـهـیـد غـمـزه مـرد افـگـن تــســت
مــن آن یــعــقــوب گــریــانــم ز هــجــرتکـه نـور چـشـمـم از پـیراهـن تـسـت
مــــه ارچــــه دانــــهــــا دارد زانــــجـــــمولیکـن خـوشـه چـین خـرمن تـسـت
تــو ای عـاشــق مـصـیـبــت دار شـوقـینداری صبـر و شـعرت شـیون تـسـت
چو شمع اشکی همی ریز و همی سوزچـراغی، آب چـشـمت روغن تـسـت
ولـــی تـــا زنــده ای جـــانــت نــکـــاهــدحــیـات جــان تــو در مــردن تــســت
چـــه بــــنـــدی در بــــروی آفـــتـــابــــیکـه هـر روزش نـظـر در روزن تــسـت
چـه بــاشـی چـون زمـیـن ای آسـمـانـیدرین پـستی، که بـالا مسکن تـست
چـــو در گــلــزار عــشـــقــت ره نــدادنــدتـو خـاشـاکـی و دنیا گـلخـن تـسـت
دریــن ره گــر مــلــک بـــیــنــی پــری وارنهان شو زو که شیطان ره زن تست
چـو انـسـان مـی تـوان سـوگـنـد خـوردنبـیـزدان کآن مـلـک اهـریـمـن تـسـت
چــنــیــن تــا بـــاریــابــی بــر در دوســتدرین ره هرچـه بـینی دشمن تـست
بــزن شـمـشـیـر غـیـرت، زآن مـیـنـدیـشکـه همتـهای مردان جـوشـن تـسـت
نــکــورو یــوســـفــی داری تـــو در چـــاهتـرا ظـن آنـکـه جـانـی در تـن تـسـت
کــمــنــد رســـتـــمــی انــدر چـــه انــدازخـلاصش کن که در وی بـیژن تـست
تـو در خوف از خودی، از خود چـو رستـیازآن پـس کـام شـیران مأمـن تـسـت
ســــرانـــدر دام ایـــن عـــالـــم مـــیـــاوروگــرنـه خــون تــو در گـردن تــســت
دل کــس زیــن ســخــن قــوت نــگــیــردکــه یـاد آورد طــبــع کــودن تــســت
ز دشــمــن مــمــلــکــت ایـمــن نــگــرددبـشـمشـیری که از نرم آهن تـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.