ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 12:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
نـگـارا کــار عــشــق از مـن نـیـایـدز بـلبـل جـز سخـن گفتـن نیاید
خـرد اسـرار عـشـقـت فـهم نـکـنـدز نـابـیـنـا گـهـر سـفـتـن نـیـایـد
نـنـالـد بــهـر تــو جــز زنـده جــانـیز مـرده دل چـنـین شـیون نیاید
نـبــاشــد عــشــق کــار مـرد دنـیـامـلـک در حـکـم آهـرمـن نـیـاید
کــه از عــقــد ثــریــا دانــه خــوردنز گـنجـشـکـان این خـرمن نیاید
دل عـاشـق بــکـس پـیـونـد نـکـنـدز مـردم مـریـم آبـسـتـن نـیـایـد
کـه اینـجـا زآسـتـان خـویش عـنـقـاز بـــهــر خــوردن ارزن نــیــایــد
ایا مـسـکـین مکـن دعـوی این کـارکـه هرگـز کـار مـرد از زن نـیاید
ز ســوز عـشـق بــگـدازد تــن مـرداز آتـش هـیـمـه پـروردن نـیـایـد
محـبـت کار چـون تـو کوردل نیستسرشک از چشم پـرویزن نیاید
چـو دسـتـار ریاست بـر سر تـستتـرا ایـن طـوق در گـردن نـیـایـد
دل نـاپـاک و نـور عـشـق؟ هـیهـاتسـریـر شـاه در گـلـخـن نـیـایـد
چــمـن آرامـگـاه عـنـدلـیـب اســتکـلـاغ بـیشـه در گـلـشـن نیاید
تـو شـمعی از طلب در خـانه بـرکنگــرت مـهـتــاب در روزن نـیـایـد
خـلاف نفـس کردن کـار تـو نیسـتکه از خر بـنده خر کشتـن نیاید
بـرو از دست محـنت کوب می خورکه این دولت بـنان خوردن نیاید
کجا در چشم مردم بـاشدش جایچو سنگ سرمه در هاون نیاید
گر آیینه شـوی بـی صـیقل عشـقدل تــاریـک تــو روشــن نـیـایـد
نگـردد چـشـم روشـن تـا بـیعـقـوبز یوسـف بـوی پـیراهـن نـیـایـد
دل سخت تو چون مردار سنگستچـنـان جـوهر ازین مـعـدن نیاید
تـرا بــایـد چـو مـن مـعـلـوم بــاشـدکـه این کـار از تـو و از من نیایدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.