ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
الـا ای زده چـون مـن از عـشـق لـافمـزن در ره عــشــق لــاف از گــزاف
نـگـنـجــد دل عــاشــق انـدر دو کـوننــیــایــد یــد قـــدرت انــدر نــکـــاف
تـو بـا عاشـقان همسـری چـون کنیبـفـقـهی کـه داری سـراسـر خـلاف
نــه هــمــتــا بـــود اطــلــس چــرخ رابــکـربــاس خـود ابــر اسـپـیـد بــاف
اگر قطـره در نفس خـود هسـت خـردبـزرگـسـت چـون شـد بـدریا مضـاف
بـــر الــواح اطــفــال اگــر حــرف بــودبـبین در نبی سوره یی گشته قاف
تـــرا هــســت جــانــی چــو آب روانازین جـسـم حـالـی مـزن هیچ لـاف
چـو در اصـل پـاکـش بـراهیم هـسـتپــیــمــبــر نــنــازد بــعــبــد مــنــاف
اگــرچــه گـه ســعــی در کــار عــلـمچـو حـاجـی رمل میکـنی در مطـاف
تـو گر کعبـه بـاشـی بـفضـل و شـرفدریـن گــوی کــردن نــیــاری طــواف
نه از بـهر عـشـقـسـت طـبـع دورنـگنـه از بــهـر تــیـرســت قـوس نـداف
تـو عاشـق بـر آن کس شـوی کو بـودچـو قـاقـم بـسـینـه چـو آهـو بـنـاف
همی کوش با نفس خویش و مترسکـه غـالـب بـود حـیـدر انـدر مـصـاف
شـب خـویـشـتـن روز کـن ایـن زمـانکـه مـه بـدرو ابـرسـت در انکـسـاف
در انــداز خــود را بـــدریــای عــشــقگهر می ستان و صدف می شکاف
چــو در دفــتــر عــشــقــت آرنـد نــامجــهـانـی شـوی از عـوارض مـعـاف
تــو در مـصـر عـرفـان عـزیـزی شــویچـو یوسـف بـتـعـبـیر سـبـع عـجـاف
ز امـر کــن انـدر گــلــســتــان خــلـقبــدانـی چــه بــرگ آورد شـاخ کـاف
بـــتـــو رو نــمـــایــنــد آن مـــردمـــیکه هسـتـند در صـلب امکـان نظـاف
ایـا ســیـف فــرغــانــی ار عــاقــلــیبـرو گوشـه یی گیر و بـگزین عـفاف
ز تــو کــار عــشــاق نــایـد چــنــانـکز بــیـنـی سـرشـک وز دیـده رعـافپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.