ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:18 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
تــرا کــه از پــی دنــیـا ز دل غــم دیـن رفــتز مــال چــنـدان مـانـد و ز عــمـر چــنـدیـن رفــت
بــرای دنــیــی فــانــی ز دســت دادی دیــننــکــرد دنــیــا بـــا تـــو بـــقــا ولــی دیــن رفـــت
چــراغ فــکـر بــرافــروز و در ضــمـیـر بــبــیـنکه پس چه ماند از آن کس که از تو پیشین رفت
ز خـانـه تــا در مـسـجـد نـیـامـد از پــی دیـنولــیــکــن از پـــی دنــیــا ز روم تــا چــیــن رفــت
نه گـنـد بـخـل ازین سـروران مـمـسـک شـدنـه بــوی نـفــط ازیـن اشــتــران گــرگــیـن رفــت
بــدسـت مـردم بـی خـیـر مـال و مـلـک بــودعــروس بــکــر کــه انــدر فــراش عــنــیـن رفــت
ایـا مـقـیـم ســرا زآن سـفـر هـمـی انـدیـشکـه از سـرای بــرآیـد فـغـان کـه مـسـکـیـن رفـت
اگــر چـــه جـــامــه درد وارث و کــنــد نــالــهبــمـانـد وارث شـادان و خـواجــه غـمـگـیـن رفـت
یقـین شـنـاس کـه مـنزل بـغـیر دوزخ نیسـتبـر آن طـریـق کـه آن کـوربــخـت خـود بـیـن رفـت
بــدیـن عــمـل نـتــوانـد رهـیـد در مــحــشــرکـه در مـصــاف نـشــایـد بــتــیـغ چــوبــیـن رفـت
مـیـان مـسـنـد اقـبــال و چـار بــالـش بـخـتچـو گشت خـواجـه ممکن چـو یافت تـمکین رفت
وگر بـرفـت و نرفـتـی چـو دیگران دو سـه روزنـه تــو بــمـانـدی آخــر نـه او نـخــسـتــیـن رفـت
ز حکم میر شهان کو شکست پشت شهانمـتـاب روی کـه ایـن حـکـم بــر سـلـاطـیـن رفـت
ســریـر دولـت سـلـجــوقـیـان بــمـرو نـمـانـدشـکـوه و هـیـبــت مـحــمـودیـان ز غـزنـیـن رفـت
بـسـوی اشـکم گورای پـسـر ز پـشـت زمینبــســا کـه رســتــم و اســفـنـدیـار رویـیـن رفـت
چـو روبـه اربــدغـا (چـیـر) بــود سـام نـمـانـدچــو بــیـژن اربــوغــاشــیــر بــود گــرگــیـن رفــت
بــپــای مـرگ لـگـدکـوب کـیـســت آن سـرورکــه در طــریــق تــنــعــم بــکــفــش زریـن رفــت
گدای کوی که میخـواست نان ز در بـگذشتامـیـر شـهـر کـه مـیـخــورد جــام نـوشـیـن رفـت
ز قـبــر مـحـنـت او خـارهـای بـی گـل رسـتز قــصــر دولــت او نــقــشــهـای رنــگــیـن رفــت
ز صـفـحـه رخ او خـط هـمـچـو عـنـبـر ریـخـتز روی چــون گـل او نـقـطـهـای مـشــکـیـن رفـت
بــنـیـکــنــامــی فــرهـاد جــان شــیـریـن دادبــتـلـخ کـامـی خـسـرو نـمـانـد و شـیـریـن رفـت
مـکـن جـوانـی ازین بـیـش سـیـف فـرغـانـیکـه پــیـری آمـد و عـمـرت بــحــد ســتــیـن رفـت
زهی سـعـادت آن مقـبـلـی کـه از سـر جـودبـمـهر بـا همـه احـسـان نـمـود و بـی کـین رفـت
دعــای نـیـک ز اصــنـاف خــلـق در عـقـبــشچــنـانـکــه در پــی الــحــمـد لـفــظ آمـیـن رفــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.