ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»کتب الی الشیخ العارف سعدی الشیرازی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
نمـی دانم کـه چـون بـاشـد بـمـعـدن زر فـرسـتـادنبـدریا قـطـره آوردن بـکـان گـوهر فـرسـتـادن
شـبـی بـی فـکـر این نـقـطـه بـگـفـتـم در ثـنـای تـوولـیـکـن روزهـا کـردم تأمـل در فــرســتــادن
مـرا از غـایـت شــوقـت نـیـامـد در دل ایـن مـعــنـیکه آب پـارگین نتـوان سوی کوثـر فرسـتـادن
مــرا آهـن در آتــش بــود از شــوقــت، نـدانـســتــمکه مس از ابـلهی بـاشد بـکان زر فرستـادن
چـو بـلـبـل در فـراق گـل ازین انـدیـشـه خـامـوشـمکه بـانگ زاغ چون شاید بـخنیاگر فرستـادن
حـدیث شـعـر مـن گـفـتـن بـپـیش طـبـع چـون آبـتبآتـش گاه زردشتـست خاکستـر فرستـادن
بـر آن جـوهری بـردن چـنـین شـعـر آنـچـنـان بـاشـدکه دسـت افزار جـولاهان بـر زرگر فرستـادن
ضمیرت جـام جـمشیدست و دروی نوش جـان پـروربـر او جرعه یی نتوان ازین ساغر فرستـادن
ســوی فــردوس بــاغــی را نــزیــبــد مــیــوه آوردنسوی طاوس زاغی را نشاید پـر فرسـتـادن
بــر جـمـع مـلـک نـتـوان بــشـب قـنـدیـل بــر کـردنسوی شمع فلک نتوان بـروز اختر فرستادن
اگــر از ســیـم و زر بــاشــد ور از در و گـهـر بــاشــدبـابـراهـیـم چـون شـایـد بـت آزر فـرسـتـادن
ز بــاغ طــبــع بــی بــارم ازیـن غــوره کــه مـن دارماگر حـلوا شود نتـوان بـدان شکر فرسـتـادن
تــو کـشــورگـیـر آفـاقـی و شــعـر تــو تــرا لـشــکـرچـنین لشکر تـرا زیبـد بـهر کشور فرستـادن
مسـیح عـقـل می گوید که چـون من خـرسـواری رابـنزد مهدیی چون تو سزد لشکر فرستادن؟
چو چیزی نیست در دستم که حضرت را سزا باشدز بـهر خـدمت پـایت بـخواهم سر فرستـادن
سـعـادت مـی کـنـد سـعـیی کـه بـا شـیرازم انـدازدولکن خـاک را نتـوان بـگردون بـر فـرسـتـادن
اگـر بــا یـکـدگـر مـا را نـیـفــتــد قـرب جــســمـانـینبـاشـد کم ز پـیغـامی بـیکدیگر فـرسـتـادن
سـراسـر حـامـل اخـلـاص ازیـن سـان نـکـتــهـا دارمز سلطان سخن دستور و از چاکر فرستادن
در آن حضرت که چـون خاکست زر خشک سلطانیگدایی را اجـازت کن بـشـعـر تـر فـرسـتـادنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.