ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»(و باز بسعدی فرستاده است)

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
بــســی نـمـانـد ز اشــعــار عـاشــقـانـه تــوکه شاه بـیت سخـنها شود فسانه تـو
بــبــزم عـشـق تـرشـح کـنـد چـو آب حـیـاتزلـال ذوق ز اشــعــار عــاشــقـانـه تــو
بـمجـلسـی که کسـان سـاز عشـق بـنوازندهـزار نـغـمـه ایـشـان و یـک تــرانـه تــو
چـو بـر ربــاب غـزل پـرده سـاز شـد طـبـعـتبـچـنـگ زهره بـریشـم دهد چـغـانه تـو
چـو بـر بـساط سخـن اسب خود روان کردیدمـی ز شـاه مـعـطـل نـبــود خـانـه تـو
چـو دام شـعـر تـرا گـشـت مـرغ جـانها صـیدمـیـان دانـه دلــهـاســت آشــیـانـه تــو
کـســی کـه حــلـقـه آن در زنـد بــپــای ادببــیـایـد و بــنـهـد سـر بــر آسـتـانـه تـو
ز شـعـر تـر هـمـه پــر کـرد خـوان درویـشـیادام از آب دهن یافـت خـشـک نـانه تـو
بـنـزد تـو زر سـلـطـان سـفـال رنـگـین اسـتاز آنکه گوهر نفس اسـت در خـزانه تـو
بـدین صـفـت که تـرا سـرکش بـنان شـد راممـگـر عـصـای کـلـیم اسـت تـازیانـه تـو
ز جـیب فکر چـو سر بـر کند سـخـن در حـالچو موی راست شود فرق او بشانه تو
تـو بـحـر فـضـل و تـرا در مـیانـه گـوهـر نـظـمسخن بـگو که خـموشی بـود کرانه تـو
از آن ز دایـــره اهـــل عـــصـــر بــــیـــرونـــیکه غـیر نقـطـه دل نیسـت در میانه تـو
از آن بــخـلـق چــو سـیـمـرغ روی نـنـمـایـیکه ناپـدید چـو عـنقا شـدسـت لانه تـو
تــرازویـی کــه گــرت در کــفــی بــود دنــیــاز راســتــی نـگـرایـد جــوی زبــانـه تــو
تـرا کـه کـرسـی دل زین خـرابـه بـیرونـسـتبـهشـت وار ز عـرشـسـت آسـمانه تـو
بــتـرک مـلـک دو عـالـم چـهـار تـکـبـیـرسـتیـکـی نـمـاز تـهـجـد یـکـی دوگـانـه تــو
ز خـمر عـشـق قـدحـهاسـت هریکی غـزلتچـو آب گـشـتـه روان از شـرابـخـانه تـو
نشانه ییسـت سخـنهای تـو ولی نه چـنانکبـتـیـر طـعـنـه مـردم رسـد نـشـانـه تـو
ز نفس ناطقه پرس این سخن چو ایامیستکـه مـرغ روح هـمـی پــرورد بــدانـه تـو
بـــدولــت شــرف نــفــس تــو عــزیــز شــودمتـاع شـعـر که خـوارسـت در زمانه تـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.