ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 12:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
بـــبـــاغــی در بـــدیــدم پــار گــل رامـگـر گـفـتــم تـویـی ای یـار گـل را
خـطـای خـویـشـتــن امـسـال دیـدمکـه نسـبـت بـا تـو کـردم پـار گل را
وگــــر بــــویــــت ز دیـــوارش درآیـــدز در بــیــرون کــنــد گــلــزار گــل را
تــرا مـن بــا رقـیـبــت دیـدم و گـفـتچه خوش می پرورد این خار گل را
چو مشکین زلف تو خوش بو نبـاشدوگــر عــنــبـــر بــود در بـــار گــل را
اگـر ایـن سـرخ روی اسـپــیـد دیـدیبــرفـتــی زردی از رخــســار گـل را
ز شــوق خــوب رویـانــش بــدر کــنچـه رخـتـسـت انـدرین بـازار گـل را
بــخـود مـشـغـول مـی دارد مـرا گـلچــو خــار از راه مــن بــردار گــل را
نـسـیـم صـبــح را گـفـتـم سـحـرگـهز حـبــس غـنـچـه بـیـرون آر گـل را
جـوابــم داد و گـفـتــا پــیـش رویـشچـو پــیـش گـل گـیـا پــنـدار گـل را
چـو بـا آن گـلسـتـان در گلشـن آیینـظــر بــروی کــن و بــگــذار گـل را
بــخــوبــی تــو کـلـهـداری و، خــاریبـسر بـربـسـتـه چـو دسـتـار گل را
تـو سـلطـانی و گـل همچـون رعـیتبــدســت ایـن و آن مـگــذار گــل را
غــریــبــســت آمــده وز ره رســیـدهبـلطف خـویشـتـن خـوش دار گل را
بـجـز خـارش کسی اندر قفا نیسـتبــروی خـویـش کـن تــیـمـار گـل را
ز حسنت مایه ده ای جان و منشانبـــبـــازار چــمــن بــی کــار گــل را
ز خـجـلت پـای او از جـای رفـتـسـتبــدسـت لـطـف خـود بــاز آر گـل را
بــصـد دسـتــان ثــنـاگـوی تــو گـرددچـو بــلـبــل گـر بـود گـفـتـار گـل را
چــو او رنــگــی ز رخــســار تــو دارددگـر زیـن پــس نـدارم خــوار گـل را
جــهـانـی خــوب را لـطـف تــو نـبــودکـه بـاشـد میوه کـم بـسـیار گل را
قــــبــــای تــــور انـــدام تــــو دایـــمبــتــنــگ آورده صــد خــروار گــل را
ز عـشـق روی تـو زیـن پــس بــرآیـدچــو بــلــبــل نــالــهــای زار گــل را
عجـب نبـود که همچـون نرگس خودز عـشـق خـود کـنی بـیمـار گـل را
مـرا این شـعـرها گـل مـیدهد گـفـتکــه کــرد آگـه ازیـن اســرار گــل را
دریـن اشــعــار مــن ذکــر تــو کــردمعـلـم کـردم بــریـن اسـحــار گـل را
مـبــاد از ســیـف فـرغـانـی تــرا عـارکـه از بــلـبــل نـبــاشـد عـار گـل را
مـن و تــو هـر دو از هـم نـاگــزیـریـمکــه از خــاری بــود نــاچــار گــل راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.