ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:22 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
چـو دل عـاشـق روی جــانـان شـوددل از نـور او ســربــسـر جــان شـود
از آثــار عـشـقـش نـبــاشـد عـجــباگـر کــافــر دیـن مـســلـمـان شــود
گــر از پــرده پــیـدا کــنــد (آن) دورخجـهان چـارسـو یک گـلسـتـان شـود
بـشـب گـر بــبـیـنـد رخ دوسـت مـاهچــو اســتــاره در روز پــنـهـان شـود
ز عـاشـق نـمـانـد بـجـز سـایـه یـیچـو خـورشید عشق تـو تـابـان شود
نه هر کو سـخـنهای عشـاق خـواندبــاوصــاف مــانــنــد ایـشــان شــود
اگـر چــه خــضــر آب حــیـوان خــوردکــجــا اشــک او آب حــیــوان شــود
تــو خـود را اگـر نـام مـوسـی کـنـیکـی اندر کـفـت چـوب ثـعـبـان شـود
چـــو گــاوان کــشــد روزهــا آدمــیبـسـی رنـج تـا گـنـدمـی نـان شـود
اگـــر دیــو خـــاتـــم بـــدســـت آوردبـرتـبـت کـجـا چـون سـلـیمان شـود
دریـن ره تــرا زاد جــانـسـت و بــسدریـن حـج سـمـعـیـل قـربــان شـود
هــمــه آبـــادانــی عــالــم رواســتگــر از بــهـر ایـن گـنـج ویـران شــود
گـریـن درد بــاشـد در اجــزای خـاکزمــیــن آســمــان وار گــردان شــود
دریـن راه عـاشـق قـریـن بــلـاســتبـــرای زدن گـــو بـــمــیــدان شـــود
تـو بــر خـویـشـتــن کـار دشـوار کـنچو خواهی که دشوارت آسان شود
بـــلــاهــای او را قـــدم پـــیــش نــهوگــر چــه ســرت در ســر آن شــود
حـمل را چـه طاقت بـود چـون اسـدز گـرمـی خــورشــیـد بــریـان شــود
ترا دشمن و دوست نیکست و نیککـه تــعـبــیـر احــوال ازیـشـان شـود
بــنـیـکـی اگـر مـصــر مـعـمـور شــدبــتـنـگـی کـجـا کـعـبــه ویـران شـود
کـسـی کـش زلـیخـا بـود دوسـتـدارچـو یوسـف بـتـهـمـت بـزنـدان شـود
بــخــنـده درآیـد لـب وصــل دوســتچـو محـزونی از شـوق گـریان شـود
اگـر عــشــق دعــوت کـنـد آشــکـاربـسـی کـفـر بـینی کـه ایمـان شـود
تـمـنـای این کـار در سـیـف هـسـتگـدا عـزم دارد کـه ســلـطـان شــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.