ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 12:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
حـسـن هـرجــا کـه در جــهـان بــرودعشق در پـی چوبـی دلان بـرود
حـسـن هـرجــا بــدلـسـتــانـی رفـتعـشـق بـر کف نهاده جـان بـرود
حـسـن لیلی صفت چـو حـکمی کردعشق مجنون سلب بـر آن بـرود
در پـــی حـــســـن دلـــربـــا هــر روزعشق بی بـال جان فشان بـرود
گـر تــو شـرح کـتــاب حــسـن کـنـیمـهر و مه چـون ورق در آن بـرود
هرچـه در مـکـتـب خـبـر عـلـم اسـتجـمـلـه بــر تـخـتـه عـیـان بــرود
نـقـطـه عـشــق اگـر پــذیـرد بــســطبـت بـمسـجـد فـغـان کنان بـرود
عشق خورشید و بود ما سایه استهــرکــجــا ایـن بــیـایـد آن بــرود
ســر عــشــقــم چــو بــر زبــان آمــدگــر بــگــویــم مــرا زبـــان بـــرود
ره نــورد بــیــان چــو ســر بــکــشــدتـرسـم از دسـت من عنان بـرود
بـــســخــن گــفــتــم از دل تــنــگــمانـده حــســن دلـســتــان بــرود
بـر من این داغ از آتـش عـشـقـسـتکـه بآب از مـن این نـشـان بـرود
دل کــه فــرمـانـش بــر جــهـان بــرودکرد حکمی که جـان بـر آن بـرود
گـــرد مـــیـــدان انـــفــــس و آفــــاقهـمـچـو گـویی بـسـر دوان بـرود
از نــشـــانــهــای او دلــســـت آگــاههـرکـجــا دل دهـد نـشـان بــرود
طـــالــب دوســـت در پـــی رنــگـــیراست چون سگ ببوی نان برود
مـرکـب شـوق را چـو بــسـتـی نـعـلبــرکــنـد مـیـخ و آنـچــنـان بــرود
کـه تـو (تــا) از مـکـان شـوی بــیـروناو بـــســرحــد لــامــکــان بـــرود
بــر بــراق طــلــب چــو بــنـشــیـنـیبـا تـو مـطـلـوب هم عـنـان بـرود
از زمــیــن خــودی چـــو بـــرخــیــزیدر رکـــاب تـــو آســـمــان بـــرود
آن زمــــان در کــــنـــار وصــــل آیـــیکــه تــویـی تــو از مــیــان بــرود
آفــتـــابـــی کــه عــرش ذره اوســتدر دل تــنــگــت آن زمــان بـــرود
ایـن ره کــعــبــه نـیـســت کــنـدرویکـــس بـــیـــاری کـــاروان بـــرود
مـــرد بـــازاد نـــاتـــوانـــی خـــویــشتـا بــجـایـی کـه مـی تـوان بـرود
هــــرکــــه در ســـــر هــــوای او داردپـایش ار بـشـکـنـی بـجـان بـرود
طــلــبــی مــیــکــنــد و گــر نــرســدمـقـبـل آنکـس کـه انـدر آن بـرود
پـــای اگــر زآســتـــان درون بـــنــهــدهمـچـنین سـر بـر آسـتـان بـرود
هـم دریـن درد جــان بــدوسـت دهـدهـم دریـن کــار از جــهـان بــرود
مــرد ایــن ره ز چـــشــم نــامــحـــرمروی پـوشـیـده چـون زنـان بــرود
ســـیــف فــرغــانــی آن رود ایــن راهکآشـــکــار آیــذ و نــهــان بـــرودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.