ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 12:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
خـسـروا خـلـق در ضـمان تـواندطــالــب ســایــه امــان تــوانــد
غـافـل از کـار خـلـق نـتـوان بـودکه بـسی خـلق در ضمان تـواند
ظـلـمـها مـی رود بـر اهل زمـانزین عـوانـان کـه در زمـان تـوانـد
چـون نوایب هلاک خـلق شـدنداین جـمـاعـت کـه نـایبـان تـواند
هـیـچ کـس را نـمـانـد آسـایـشتـا چـنین ناکسـان کسان تـواند
مایه بـسـتـان ازین چـنین مردمکـز پـی سـود خـود زیـان تـوانـد
بـرکن آتـش چو پـیهشان بـگداززآنـکـه فـربــه بآب و نـان تــوانـد
بـا تـو در ملک گشته اند شریکراســت گـویـی بــرادران تــوانـد
دسـت ایشـان ز ملک کوتـه کنور چـو انگـشـت تـو از آن تـوانـد
رومیان همچـو گوسپـند از گرگهمه در زحـمت از سـگان تـواند
همچـو سـگ قصـد نان ما دارندگـربـگـانی کـه گـرد خـوان تـواند
یا چـو سـگ پـای آدمـی گـیرنـدهمچو سگ سر بر آستان تواند
کام خـود می کنند شیرین لیکعـاقـبــت تــلـخـی دهـان تـوانـد
مردم از سیر و زر چو صفر تهیاز رقـــوم قـــلــم زنــان تـــوانــد
بـزبــانـشـان نـظـر مـکـن زنـهـارکـه بـدل دشـمـنـان جـان تـواند
دعـوی دوسـتـی کـنـنـد ولـیـکدوسـتــان تــو دشـمـنـان تـوانـد
تــو بــرفـعـت سـپــاه تــو بــاثــرآســمــانـی و اخــتــران تــوانــد
در زمـیـن مـشـتـری اثـر بــایـنـداخــتــرانـی کـز آسـمـان تــوانـد
نـیکـویی کـن کـه نیکـوان بـدعـااز حــوادث نــگــاهـبــان تــوانــد
در زوایــای مــمــلــکــت پــیـرانداعـــی دولــت جـــوان تـــوانــد
ناصحـان همچـو سـیف فرغانیسـوی فـردوس رهـبــران تـوانـد
آنکـه مـنـبـرنشـین مـوعـظـتـنـدبــسـوی خــلـد نـردبــان تــوانـد
تـا که بـر نطع مملکت ای شـاهدو سه اسـتـیزه رو رخـان تـواند
اســب دولـت بــســر درآیـد زودکـیـن سـواران پــیـادگـان تـوانـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.