ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
گـر کـسـی از نعـمـت این مـنعـمـان ادرار خـوردهمچـو گربـه کاسـه لیسید و چـو سـگ مردار خـورد
همچـو مارش سـر همی کوبـند امروز ای پـسرهـرکـه روزی دانـه یی چـون مـوش ازین انـبـار خـورد
چـون ز کسب خـود ندارد نان قسمت و آب رزقهمـچـو اشـتـر مرغ آتـش همـچـو لـکـلـک مـار خـورد
کـاشــکـی پــیـر ار ازیـن ادرار بــودی بــی نـیـازچـون بـبـاید دادن امسـال آنچـه مسـکـین پـار خـورد
کـار کـن گر پـیشـه دانی زآنکه مرد کـار اوسـتکآب روی دیــن نــبـــرد و نـــان ز مـــزد کـــار خـــورد
نزد درویشـان ز شیرینی ایشـان خـوشتـرسـتهـمـچـو شـوره گـر کـسـی خـاک از بـن دیوار خـورد
بــر ســر خــوان قـنـاعــت شــوربــای عــافـیـتآنـکـس آشـامـد کـه نـان جــو ســلـیـمـان وار خــورد
رو بآب صــبــر تــر کــن پــس بآســانـی بــخــورنان خشکی را که سگ چون استخوان دشوار خورد
کآنچـه درویشان صاحـب دل بـخـرسندی خورندنـی مـگـس از شــکــر و نـی نـحــل از گـلـزار خــورد
رو غـم دین خـور درین دنیا که فـردا در بـهشـتنوش شـادی آن خـورد کین نیش غـم بـسـیار خـورد
پـــاک دار آیــیــنــه دل روی جــان بـــیــن انــدروروی نــنــمــایــد بـــکـــس آیــیــنــه زنــگـــار خـــورد
خـوردن حـل و حـرام از اخـتـلـاف قـسـمـتـسـتهـرکـه دارد قـســمـتــی از حــضــرت جــبــار خــورد
انـدریـن ویـرانـه گــاو و خــر گـیـاه و نـحــل گــلوآدمــی خــرمــا تــنـاول کــرد و اشــتــر خــار خــورد
یارب این ساعت چو تـایب از گنه مستـغفرستســیـف فــرغــانــی کــه ایـن ادرار از نــاچــار خــورد
خوردنش را چون گنه دانست اگر چه نعمتستیـک درم از وی بــده الـحــمـد و اســتــغــفــار خــوردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.