ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای تــن آرامـی کـه خـون جــان بــگـردن مـی بــریراحـت جـان تـرک کـرده زحـمـت تـن مـی بــری
تـن پـرسـتـی تـرک کن چـون عشـق کردی اخـتـیاررو بـکـار دوسـت داری بــار دشـمـن مـی بــری
بـا یزید انـبـازی انـدر خـون شـاهـی چـون حـسـینچون تو در حرب از بـرای شمر جوشن می بری
رنـج بـردن در طـریـق عـاشـقـی بـیـهـوده نـیـسـتدر نکـویان بـدگـمـانی گـر چـنین ظـن می بـری
گر ز عشـقت محـنت آید صبـر کن کز وصل دوسـتراحـتـی بـینی اگـر رنـجـی درین فـن مـی بـری
هـم عـصـایـی هـم صـفـورایـی بـدسـت آرد کـلـیـمور بـچـوپـانی ز مصـرش سـوی مـدین می بـری
گر چـو خـسرو چـند روز از دست داذی ملک پـارسهمچـو شـیرین شـکرسـتـانی زار من می بـری
نیسـتـی شـاکر که خـشنودی شیرین حـاصلسـترنج اگر در سـنگ چـون فرهاد که کن می بـری
هـمـچـو رسـتــم سـهـل گـردد راه تــوران بــر دلـتچون سوی ایران سپـهداری چو بـیژن می بـری
بـــه ز بـــیــداری بـــود جـــای دگــر ســگ را و گــربـر در اصـحـاب کـهفـش بـهر خـفـتـن مـی بـری
دوست چون گل جلوه رخسار خود کرده است و توهمـچـو بـلـبـل روزگـار خـود بـگـفـتـن مـی بـری
گـر بــقـو الـان آن حــضـرت فـرسـتــی شـعـر خــودنــزد آواز جــلــاجــل بــانــگ هــاون مــی بــری
شــعــر خــود نــزدیـک او آگــه نـه ای ای زنــده دلکـز چـراغ مـرده پـیـش شـمـع روغـن مـی بـری
سـیف فرغانی ازین کشـت ار نچـیدی خـوشـه ییشکر کن چون دانه یی زاطراف خرمن می بریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.