ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای بــدنـیـا مـشـتـغـل از کـار دیـن غـافـل مـبــاشیک نفـس از ذکـر رب الـعـالـمـین غـافـل مـبـاش
هــر دم انــدر حــضــرت دیــان ز بـــی دیــنــی تــوصد شـکایت می کند دنیا چـو دین غافل مبـاش
تــا چــو کــودک در شــکــم آســوده دارد مــر تــرارو بـنه بـر خـاک و بـر پـشـت زمین غافل مبـاش
بــر سـر خـوانـی کـه حـلـوا جـمـلـه زهـرآلـود شـدنیش دارد همـچـو زنـبـور انگـبـین غـافـل مـبـاش
گـر چـه در صـحـرای دنیا دانه نـعـمـت بـسـیسـتهمچـو مرغ از دام او ای دانه چـین غافل مبـاش
ور چـو یوسـف هـمـچـو مـادر بـر تـو مـی لـرزد پـدراز بــرادر خـصـم داری در کـمـیـن غـافـل مـبــاش
خـلق پـیش از تـو بـسی رفتـند و بـودندی چـو منمرگ داری در قـفـا ای پـیش بـین غـافـل مبـاش
دشمن تو نفس تست ای دوست از خود کن حذرهمنشین تست خصم از همنشین غافل مباش
تـو یـد بــیـضـا نـداری چـون کـلـیـم و بــحـر سـحـردسـت تـو ثـعبـان شد اندر آستـین غافل مبـاش
عـاشـقـان پـیوسـتـه حـاضـر تـو همیشـه غـافـلیگـر دلـت جـان دارد از جـان آفـرین غـافـل مبـاش
تـو سـلیمانی و دین چـون خـاتـم و دیوسـت نفساز کفـت خـواهد ربـود انگشـتـرین غـافـل مبـاش
هر سـلیمان را که خـاتـم دار حـکمسـت این زمانسـحـر دیوانـسـت در زیـر نـگـیـن غـافـل مـبـاش
نـفـس را چــون خــر اگـر در زیـر بــار دیـن کـشـیتــوسـن چـرخ آیـدت در زیـر زیـن غـافـل مـبــاش
در نـعـیـم آبــاد جــنـت گـر ســرور جــان خــوهـیزآن دلی کـز بـهر او بـاشـد حـزین غـافـل مبـاش
سـیف فرغـانی اگر چـه همچـو من در راه دوسـتپـیش ازین حـاضر نبـودی بـعد ازین غافل مبـاش
در خـود ار خـواهـی کـه بـیـنـی دم بـدم آثـار حـقیک دم از اخـبـار خـتـم المرسـلین غـافل مبـاشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.