ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
مــلــک دنــیـا و مــردمــان در ویگـور خــانـه اسـت و مـردگـان در وی
نیسـت بـسـتـان تـو مـبـاش در اوهــســت زنــدان تــو مــمــان در وی
هــرکــرا دل در او قـــرار گــرفـــتگرچه زنده است نیست جان در وی
این جـهان بـر مـثـال مـرداریسـتاوفــتـــاده بـــســی ســگــان در وی
آدمـی زاده چــون خــورد چــیـزیکــه ســگــان را دهــان بـــود در وی
گوشتی لاغرست و چندین سگزده چــون گــربـــه نــاخــنــان در وی
عـدل را سـاق لـاغـرسـت ولـیـکظــلــم را فــربـــهــســت ران در وی
انــدریــن آزمــون ســرا ای پـــیــرطــفـل بــودی شــدی جــوان در وی
چـشم بـگشا بـبـین که نامده ایبـــهــر بـــازی چــو کــودکــان در وی
خـاک دنیاسـت چـون وحـل، زنهارمــرکــب خــویـشــتــن مــران در وی
انــدریـن غــبــر هـیـچ آب مــخــورکــه گــلـوگــیـر گــشــت نـان در وی
آرزوهـــا نـــوالـــه چـــربــــســـتنیسـت چـون پـیه اسـتـخـوان در وی
گرچه شیرین بـود چـو نوش کنینـیـش بـیـنـی بــسـی نـهـان در وی
عـرصـه مـلـک پـر ز دیو شـدسـتنــیـســت از آدمــی نــشــان در وی
هـمــه را یـک ســر و دو رو دیـدمآزمــــودم یــــکــــان یـــکــــان در وی
جـمله از بـهر لقمه یی چو سگاندشــمــنــانــنــد دوســـتـــان در وی
چــون زر کــم عــیـار قــلــب آمــدهــر کــرا کــردم امــتـــحـــان در وی
اهـل مــعــنـی در او نـه و مــردانصــــورت آرای چــــون زنــــان در وی
شـد بـدی عام آن چـنان که دمینــیــک بـــودن نــمــی تـــوان در وی
زنـدگـانـی عـذاب و غـیـر از مـرگزنـــده را راحــــتــــی مــــدان در وی
تـــن او را تـــعـــب نــیــامــد کــمچـون کسـی بـیش کند جـان در وی
مـنشـین بـر زمـین او کـه چـو ابـرســیــل بـــارســت آســمــان در وی
مــوج افـــگـــنــده شـــور در دریــاتــو چـو کـشـتــی شـده روان در وی
بــر تــو از غـرق نـیـسـتــم ایـمـنکــــه ز بــــار خــــودی گـــران در وی
بـر بـسـاط زمین کـه از پـی ملـکخــســروان بــاخــتــنـد جــان در وی
دیــدم از اســب دولــت افــتـــادهمـات گـشـتـه بـسـی شـهان در وی
صـاحـب تـیغ و تـیر را کـه بـجـنـگنـکـشــیـدی کــســی کـمـان در وی
ســپـــر از روی دور کــن بـــنــگــرزده رمــــح اجــــل ســــنـــان در وی
از جـهـان رفـت سـیـف فـرغـانـیمــانــد اشــعــار ازو نــشـــان در ویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.