ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣: ای پسته دهانت شیرین و انگبین لب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای پـسـتـه دهانت شـیرین و انگـبـین لـبمـن تـلـخ کـام مـانـده در حـسـرت چـنـیـن لـب
بــودیـم بــر کـنـاری عـطـشـان آب وصـلـتزد بـوسـه تـو مـا را چـون نـان در انـگـبـیـن لـب
هـرگـز بـرون نـیـایـد شـیـریـنـی از زبـانـشهـرکـو نـهـاده بــاشـد بــاری دهـان بــریـن لـب
عـاشـق از آسـتـینت شـکـر کشـد بـدامنچـون تـو بــگـاه خـنـده گـیـری در آسـتـیـن لـب
تـا در مقام خـدمت پـیش تـو خـاک بـوسـدروزی دو ره نـهـاده خــورشــیـد بــر زمـیـن لــب
از بــهـر آب خــوردن بــاری دهـان بــرو نــهتـــا لــعــل تــر بـــریــزد از کــوزه گــلــیــن لــب
با داغ مهر مهرت ای بس گدا که چون مناز آرزوی لــعــلــت مــالــنــد بـــر نــگــیــن لــب
از مـعـجـزات حـسـنـت بـر روی تـو بــدیـدمهـم شـکـرآب دنـدان هم پـسـتـه آتـشـین لـب
دل تـلـخ کـام هجـرسـت او را بـجـای بـادهزیـن بـوسـهـای شـیـریـن درده بـشـکـریـن لـب
تـا چـند بـاشـد ای جـان پـیش در تـو مـا راچـون مـرغ بـهر دانـه از خـاک بـوسـه چـین لـب
تـو سرخ روی حسنی تـا کرد شیر شیرینخـط نـبــات رنـگـت هـمـچـون تــرانـگـبــیـن لـب
چـون فـاخـتـه بـنالم اکنون که مر تـرا شـدهمـچـون گـلـوی قـمـری زآن خـط عـنبـرین لـب
هنگام شـعـر گفـتـن شـوقت مرا قرین دانزآن سان که در خموشی (با) لب بود قرین لبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.