ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٦: اگر خورشید و مه نبود سعادت با درویش را

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
اگـر خـورشـیـد و مـه نـبـود سـعـادت بـا درویش راوگـر مـشـک سـیه نبـود همـان حـکـم اسـت مـویش را
ز شـرق همت عشـاق همچـون صبـح روشـن دلچـه مـطـلـعـهـای روحـانـیسـت مـر خـورشـیـد رویش را
سـزد از عـبــهـر قـدسـی و از ریـحــان فـردوسـیاگــر رضــوان کــنــد جـــاروب بـــهــر خــاک کــویــش را
مـقـیـم خـاک کـوی او بــیـک جــو بــرنـمـی گـیـردبــهـشــت هـشــت شــادروان و نـقـد چــار جــویـش را
کسـی کو کم نکرد (دنیا) نیابـد در رهش پـیشـیکسی کو گم نگشت از خود نشاید جست و جویش را
گروهی کز غمش چون عود می سوزند جان خودز هـر رنـگـی کـه مـی بـیـنـنـد مـی جـویـنـد بــویـش را
چـو حـلاج از شراب عشق او شـد مسـت لایعقلنـمـی کـردنـد هـشـیـاران تـحـمـل هـای (و) هـویش را
چو در میدان عشق او نه مرد جـست و جـو بـودمبــمـن کـردنـد درویـشــان حــوالـت گـفــت و گـویـش را
ز صـدر سـینه هر سـاعـت تـوان دلـرا بـرون کـردنولـــی نـــتــــوان بــــرون کــــردن ز دل مـــرآرزویـــش را
ز خـون دل روان کردسـت جـویی سـیف فـرغـانیندانم تـا چـو سیل این جـو چـه سـنگ آرد سـبـویش راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.