ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٠: اگرچه راه بسی بود تا من از آتش

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
اگــرچــه راه بــســی بــود تــا مـن از آتــشدلم بـسوخـت ز عشق تـو چـون تـن از آتـش
ز سـوز عـشـق تـو در سـینه چـو کـوره مـندلــم گــرفــت حـــرارت چـــو آهــن از آتـــش
ز بـاد دم شـودش سـیم و زر روان چـون آباثــرپــذیـر چــو شــد خــاک مـعــدن از آتــش
ز بـــاد ســـرد کـــز آن کــوی آورد خـــاکــیچــو آب گــرم فــتــد جــوش در مـن از آتــش
بــعــشــق دانــه دل را چــو کــاه داد بــبــاددلـم اگـرچــه نـگـه داشــت خــرمـن از آتــش
نـبـود ایـمـن از آفـات، در گـریـخـت بـعـشـقنــدیــده ام کــه کــنــد عــود مأمــن از آتــش
چو بستدش ز جهان و بخود گرفتش عشقچو ماهی است که کردست مسکن از آتش
اگـرچــه شـمـع ســر انـدر دهـان گـاز نـهـادگــرفــت نــور و بــرافــراخــت گــردن از آتــش
دل مـجــرد از آفـات غــیـر مـحــفـوظــســتکـه بـی فـتـیل سـلـیم اسـت روغـن از آتـش
ز کـار عــشــق بــتــن رنـج مـی رســد آریمــدام دود بـــود قــســم گــلــخــن از آتـــش
نـصــیـب دیـده مـن از رخ تــو حــرمـانـســتهـمـیـشـه دود خـورد چــشـم روزن از آتــش
بـنور عشـق کند حـسـن همچـو گلشن دلبــلــی چــراغ کــنـد خــانـه روشــن از آتــش
بـعـشـق راه تـوان یافـت سـوی تـو که کلیمبـــــبـــــرد راه بـــــوادی ایــــمــــن از آتــــشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.