ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧٠: در تن زنده یکی مرده بود زندانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
در تــن زنــده یـکــی مــرده بــود زنـدانـیدل کـه او را نـبــود بــا تــو تــعــلـق جــانـی
مـا بـرآنیم کـه تـا آب روان در تـن مـاسـتبــرنــگــیــریـم ز خــاک در تــو پــیـشــانــی
هرچـه در وصـف تـو گویند و کنند اندیشـهآن همـه دون حـق تـسـت و تـو بـرتـر زآنـی
بدوسه نان که برین سفره خاک آلودستنـتــوان کــرد ســگ کــوی تــرا مــهـمــانـی
نیکـوان جـای بـگـیسـوی چـو عـنبـر روبـندچـون درآید سـر زلف تـو بـمشـک افشـانی
تـو بـلـب مرهم رنجـوری و در حـسـرت آنمــرد بــیــمــار فــراق تــو ز بــی درمــانــی
جـان بـدادیم و بـرآنیم کـه حـاصـل نـشـوددولـت وصـل تـو ای دوسـت بـدین آسـانـی
بــر سـر خــوان وصـالـت بــتــنـاول نـرسـدبــخــت پــیـر مــن درویـش ز بــی دنـدانـی
گرچـه آنکـس که خـرد مثـل تـرا نفـروشـدگــر بــمـلـک دو جــهـانـت بــخــرنـد ارزانـی
ورچــه مـردم طـلـبــنـد آنـچـه نـدارنـد تــراآن گـروهـنـد طــلـب کـار کـه بــا ایـشــانـی
مـن غــلــام تــوام و بــنـده شــدنـد آزادانهـنـدوی چـشـم تـرا ای مـه تـرکـسـتـانـی
هر که جـان تـرک کند زنده بـجـانان بـاشدچون شود زنده بجانان چه غم از بی جانی
سـیـف فـرغـانـی چـنـدت بـتـواضـع گـویـدکـبــر یـکـسـو نـه اگـر شـاهـد درویـشـانـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.