ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧٩: بخت و اقبال خوهی خدمت درویشان کن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 12:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
بـخـت و اقبـال خـوهی خـدمت درویشـان کنپـادشـاهـی طـلـبـی بــنـدگـی ایـشـان کـن
دامن زنده دلـان گـیر و از آن پـس چـو مسـیحبــنـفـس در بــدن مـرده اثـر چـون جـان کـن
لـشــکـر دل بــکـش و مـلـک ســلـیـمـانـی راآبـدان گـر نـخـوهی همـچـو سـبـا ویران کـن
گر تـو خـواهی که درین کـارگه کـون و فـسـادآنـچـه گـویی بـکـننـد آنـچـه بـگـوینـد آن کـن
ورتـو فـرمـان بـری از حـکـم تـو گـردن نـکـشـدچـرخ را گـر تـو بـگـویی کـه مـرا فـرمـان کـن
ای خــداجــوی بــرو چــاکـر درویـشــان بــاشوی شـکـم بـنده بـرو بـندگـی سـلطـان کـن
آب رو بـرد بـسـی را سـگ نـفـس از پـی نـاناز تو گر گوشت خوهد سوزنش اندر نان کن
مـال بــگــذار و دریـن راه تــهـی دســت درآیلـکـن از راه زن انـدیـشـه چــو بــازرگـان کـن
بــســر وقـت تــو تــا دســت حــوادث نـرســدقـدم خـویشـتـن از همـره خـود پـنـهـان کـن
اگـرت عـشــق ز بــیـمـاری جــان صـحــت دادهـر کـرا درد دلـی هـســت بــرو درمـان کـن
عشق شیرست و چو طعمه طلبـد، از پـی اوجـگـر خـون شـده بــر آتـش دل بــریـان کـن
زین نمط شعر ازو خواه که گرمست از عشقاز درخـتــان طـمـع مـیـوه بــتـابــسـتـان کـن
سـیـف فـرغـانـی اگـر مـلـک ابـد مـیـخـواهـیاینچـنین ملـک بـدسـت از در درویشـان کـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.