ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠٧: بیناست چشم جان من از دیدن آن ماه رو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
بـیـنـاسـت چـشـم جـان مـن از دیـدن آن مـاه روکــز خــال گــنـدم گـون او دارم بــرنـگ کــاه رو
کـردسـت قـدم چـون کمان، رویم بـرنگ زعـفـرانآن مــاه روی ســـرو قــد آن ســـروقــد مــاه رو
عـکس رخ همچـون مهش بـر خـیمه گردون فـتـدگر تـرک هندو چـشـم من بـنماید از خـرگـاه رو
خـورشـیـد گـوید مـاه را بـر آسـمـان تـکـیه مـکـنگـر آب رو خـواهی بـنـه بـر خـاک این درگـاه رو
نقـاش معـنی صـورتـی نار اسـت هرگز در جـهانهـمـچـون رخ او تـا بـحـسـن افـتـاد در افـواه رو
گر همچـو سگ در کوی او از آستـان بـالین کنیبــگـشــایـدت نـاچــار در بــنـمـایـدت نـاگــاه رو
یـک ره بـعـالـم در نـگـر و آنـگـه در آن دلـبــر نـگـراول حــجــاب آنــگــاه در اول نــقــاب آنـگــاه رو
ای از بلا غمگین شده غم دیده و مسکین شدهیـا خـود مـیـا انـدر رهـش یا بـر مـتـاب از راه رو
چون در نمازت جـان و دل نبـود بـجـانان مشتـغلتو سوی قبله بعد ازین خواه پشت آور خواه رو
رو بـر بـسـاط عشـق او بـا سـیف فرغانی نشینتـا دم بـدم بـنـمـایدت در هر رخـی آن شـاه روپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.