ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠٨: برنگ خود نیم زآن رو وزآن مو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
بــرنـگ خــود نـیـم زآن رو وزآن مــوکه گل را رنگ بـخشد مشک را بو
دو چـشمم خیره شد در وی ندانمنـگـارسـتــان فـردوس اسـت یـارو
نــدارد هـیـچ خــوبــی فــر آن مــاهنــدارد پـــر طــاوســان پـــرســتــو
دهان چون پسته و پسته پر از قندلبـان چـون شکر و شکر سخن گو
عـجـب گـر ملک روم و چـین نگـیردنــگــار تــرک رو بــا خــال هــنــدو
زمن چـون شـیر از آتـش می گریزدبـلـی از سـگ گـریزان بـاشـد آهو
نــهــاده دام انــدر حـــلــقـــه زلــففـگـنـده تــاب در زنـجــیـر گـیـسـو
ایا چـون سـاحـری کـار تـو مشـکـلایا چـون سامری چـشم تـو جـادو
اگــر در گــلـشــن آیـی، ســرو آزادزنــد در پــیــش بـــالــای تــو زانــو
کـسـی را وصـل تــو گـردد مـیـسـرکـه جـان بــر کـف بـود زر در تـرازو
اگـر چـه آسـمـانش پـشـت بـاشـدنـیـارد بــا تـو زد خـورشـیـد پـهـلـو
کسـی کو پـیش گیرد کار عشـقتنـهـد کــار دو عــالـم را بــیـکـســو
جـــفــای تـــو وفــا بـــاشـــد ازیــراز نـیکـو هـرچـه آید هـسـت نـیکـو
از آن سـاعت که تـیر غمزه خـوردممــن از دســت کــمــانـداران ابــرو
هماندم سـیف فـرغـانی بـدانسـتکه جرم عاشقان جرمیست معفوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.