ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١٨: ای شاه حسنت را مدد از کبریای خویشتن

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای شـاه حـسـنـت را مـدد از کـبـریـای خـویشـتـنعاشق نبـاشد همچو تـو کس بـر لقای خویشتـن
مه پـیش خـورشید رخـت از حـسـن لافی می زندبـرخیز و این سرگشته را بـنشان بـجای خویشتن
گل را ز شـرم روی تـو بـاران عـرق شـد بـر جـبـینتا خار خجلت چون کشد مسکین ز پـای خویشتن
ای از جـبـینت لـمـعـه یی بـر روی مـر خـورشـید راهر شـب رخ مـه را دهی نور از قـفـای خـویشـتـن
اندر مصـاف عـشـق او تـو نفـس را بـشـکـن عـلـمبـر فرق اکوان نصب کن زآن پـس لوای خـویشـتـن
ای خوب رویانت حشم ایشان نه چون تو محتشماز ســفـره ایـشـان بــبــر نـان گـدای خــویـشـتــن
ای دل ربــوده از بــرم گــر نـیـز گــویـی جــان بــدهعـاشـق نـدارد جـان دریـغ از دلـربــای خـویـشـتـن
وی ماه خـوبـان تـابـکی چـون ذره سـر گردان کـندخـورشـیـد رویـت خـلـق را انـدر هـوای خـویشـتـن
بـیمار عشـق تـو شـدیم ای جـان طبـیب ما تـوییمـا دردمـنـدان عـاجــزیـم انـدر دوای خــویـشــتــن
چــون مـردگــان آگــه نـیـنـداز زنـدگــی جــان و دلآنـهـا کـه در نـان یـافـتــنـد آب بــقـای خـویـشـتـن
تـــا شــد چــراغ خــور روان انــدر زجــاج آســمــانبی عشق کس نوری ندید از شمع رای خویشتن
آنــرا کــه بـــر دیــوار در، بـــر بـــام نــبـــود روزنــیهـرگـز نـبــیـنـد آفـتــاب انـدر سـرای خــویـشـتــن
آنـکـو بــمـالـد روی خـود چــون بــاد بــر خـاک درتروشـن نگشـت و تـیره کرد آب صـفای خـویشـتـن
چـشـم تـو بـیـمـارسـت رو از خـون مـا داروش کـنزیـرا طـبــیـبــان عـاجــزنـد انـدر دوای خـویـشـتــن
دنـیا و عـقـبـی دادم و وصـلـت مـرا حـاصـل نـشـدهـم تـو بـتـو دانـاتـری خـودکـن بـهـای خـویشـتـن
بـا عاشقان شو همنشین خود را مبـین آنگه بـبینمرآسـمـان را چـون زمین سـر زیر پـای خـویشـتـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.