ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢٠: نگار من چو اندر من نظر کرد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
نــگــار مــن چــو انــدر مــن نــظــر کــردهـمـه احــوال مـن بــر مـن دگــر کــرد
بــــپــــرســـش درد جــــانـــم را دوا دادبــخــنـده زهـر عـیـشـم را شـکـر کـرد
ز راه دیــــــد نـــــــاگـــــــه در درونــــــمدرآمــد نــور و ظــلــمــت را بـــدر کــرد
بشب چون خانه گشتم روشن از شمعکه چـون خـورشـیدم از روزن نظـر کـرد
ز هـر وصـفـی کـه بــود او را و اســمـیبـــقــدر حـــال مــن در مــن اثـــر کــرد
بگوشم گوش شد بـا چشم شد چشمز هـرجـایـی بـنـسـبــت سـر بـدر کـرد
بــغــمـزه کــشــت و آنـگــاهـم دگـر بــاربـلـب چـون مـرغ عـیسـی جـانـور کـرد
چــو سـایـه هـسـتــیـم را نـور خــود دادچـو آن خـورشـید رخ بـر مـن گـذر کـرد
دلــــم روشــــن نــــگــــردد بــــی رخ اوکـه بـی آتـش نـشـاید شـمـع بـر کـرد
بــریـن سـر راســت نـایـد تــاج وصـلـشز بـــهــر تــاج بـــایــد تــرک ســر کــرد
بــجــان در زلـفــش آویـزم چــه بــاشــدرســن بـــازی تــوانــد ایــن قــدر کــرد
مـرا از حــال عـشـق و صـبــر پــرســیـدچه گویم این مقیم است آن سفر کرد
خـمش کن سـیف فـرغـانی کـزین حـالنـمـی شـاید هـمـه کـس را خـبـر کـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.