ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢٢: بچشم مست خود آن را که کرده ای نظری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
بچشم مست خود آن را که کرده ای نظرینـمـانـده اســت ز هـشــیـاری انـدرو اثــری
مـی مـشــاهـده تــو بــجــام نـتــوان خــوردکه من چو چشم تـو مستـم بـجرعه نظری
اگــر چــو آب بــگــردی بــگــرد روی زمــیــندر آب و آینـه بـینـی چـو خـویشـتـن دگـری
تــرا بــدیـدم و بــر مـن چـو روز روشـن شـدکـــه آفـــتـــاب بــــزایـــد ز مـــادر و پـــدری
بـپـیش آن لب رنگین که رشـک یاقـوتـسـتعـقـیق سـنگ نـژادسـت و لـعـل بـدگـهری
گمان مبـر کـه ز کـوی تـو بـگـذرد همه عـمرکـسـی کـه دید تـرا همچـو عـمر بـرگـذری
بـعشق بـاختـن ای دوست بـا تـو گستـاخمبـدان صفت که زمن رشـک می بـرد دگری
بـگـرد تـنگ شـکـر چـون مگس همی گـردمولی چه سود مرا دست نیست بر شکری
ز روز ما که بـمحـنت رسـد بـشـام چـه غـمتـرا که در شـب زلفسـت روی چـون قمری
تـو نـازپــرور از آن غـافـلـی کـه شـب تــا روزدلـم زانـده تــو چـون هـمـی کـنـد جــگـری
کـلـاه شـاهـی خـوبـان چـو تـاج بـر سـر نـهکـزین میانه تـو بـر موی بـسـتـه ای کـمری
ز روی صـدق بـسـی سـر زدم بــریـن دیـواربـدان امید کـه بـر مـن شـود گـشـاده دری
ز تـر و خـشـک جـهان بـیش ازین ندارم مـنبـرای تـحـفه تـو جـان خـشک و شعر تـری
خـجـل بـمانده که عیب سیاه پـایی خـویشچـگـونـه پـوشـد طـاوس جـلـوه گـر بــپـری
کــلــاه دار تــمـنـاســت ســیـف فــرغــانـیکـه تـاج وصـل تـو دارد طـمع بـتـرک سـریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.