ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣٦: از نظرت روی ما ماه منور شود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
از نــظـــرت روی مـــا مـــاه مـــنــور شـــودوز قــدمــت کــوی مــا مــعــدن گــوهـر شــود
بــی مـدد تــو کـجـا نـور دهـد شـب بــمـاهور نــه بـــروز آفـــتـــاب از تـــو مـــنــور شـــود
تـا تـو نخواهی کسی وصل تو نارد بـدستورچـه در آن جـسـتـجـوش پـای طلب بـر شود
تـا کـه بـیفـتـم بـروی در قـدم تـو چـو گـویکـاش مـرا پـای سـعـی در پـی تـو سـر شـود
گـر بـگـدایی چـو مـن بـنـگـری از راه لـطـفهــم زر او کــیــمــیــا هــم مــس او زر شـــود
چــون بــزمـیـن آفـتــاب در نـگـرد زآسـمـانشــبــنـم افــتــاده را ســر بــفـلـک بــر شــود
گر سـوی دوزخ بـرند از سـر کوی تـو خـاکقــطــره مـاء حــمـیـم رشــحــه کــوثــر شــود
مـاه بــجــای بــلـنـد از تــو چــه بــالــا بــودسـرو بــپــای دراز بــا تــو چـه هـمـسـر شـود
در کـف میزان عـقـل نیسـت بـقـیمت یکیگــر چـــه زر و ســنــگ را وزن بـــرابـــر شــود
دل دو جـهان تـرک کـرد تـا بـقـبـولـت رسـدبــکــر چــو گــردد عــروس لــایــق زیـور شــود
ایـن تــن رنـجــور را نـقــد بــود مـرگ جــانگــر دل بـــیــمــار را درد تـــو کــمــتـــر شـــود
دل هـمـگـی گـشـت روح از نـظـر تـو بـلـیاز نــظــر آفــتـــاب ســنــگ مــجــوهــر شــود
از می عشقت چو من گر بخورد جرعه ییزاهــد پـــرهــیــزکــار رنــد و قـــلــنــدر شـــود
زآتـش سودای تو سیف چو لب خشک کردهم نفسش گرم گشت هم سخنش تر شود
عـز تـو و بـخـت خـویش دیدم و معلوم شـدکآنــچــه مــرا آرزوســت دیــر مــیـســر شــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.