ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤٧: آفتاب حسن را برج شرف شد روی دوست

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
آفـتــاب حـسـن را بــرج شـرف شـد روی دوسـتسـایه دولـت خـوهـی بـیرون مـبـاش از کـوی دوسـت
کـی تـواند روی او بـی عـشـق دشـمـن روی دیددوسـت روی عـشـق بــایـد تــا بــبــیـنـد روی دوسـت
گرچه جان بخش است بوی دوست مر عشاق رامـن دلـی دارم کـه هـردم جـان دهـد بـر بـوی دوسـت
بــر بــسـاط وصـل مـیـخــواهـم کـه رانـم شـاه وارهـمــعــنــان اســب نـظــر را بــا رخ نـیـکــوی دوســت
کــاشــکــی امــروز بــرخــیـزد قــیـامــت تــا رونـددیـگـران سـوی بــهـشـت و دوزخ و مـا سـوی دوسـت
خــاک را صـد بــار بــاد از جــا بــبــرد و کـم نـشـدآتـش عـشـق از دل مـا و آب حـسـن از جـوی دوسـت
ماه بـا سـلـطـان حـسـنش گـوی در میدان فـگـندپـس بـماند و پـیش شـد هفـتـاد میدان گـوی دوسـت
گـیسـوی لـیلـی نگـردد سـلـسـلـه جـنـبـان جـانچــون شـود مـجــنـون دل زنـجــیـردار از مـوی دوسـت
خـلق را سـالی دو مه عـیدسـت لیکـن هر نفـسعــاشــقــانــرا عــیــد بــاشــد دیــدن ابــروی دوســت
پـای بـر گـردون نـهـیـم از فـخـر اگـر خـواهـیم دیـدســر کــه بــر زانــوی خــود داریـم بــر زانـوی دوســت
مـا ز بــهـر احــتــیـاط کـار عــشــقــش کـرده ایـمدل بــبــذل جـان فـراخ ار تــنـگ بــاشـد خـوی دوسـت
شـاعـران گـر در سـخـن گـفـتـن ز مـن نیکـوتـرنـدهمچو من زاهل سخن کس نیست نیگو گوی دوست
بــوی گـل آمـد بــســوی ســیـف فـرغـانـی مـگـرصـبــحـدم خـاکـی بــصـحـرا بــرد بــاد از کـوی دوسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.