ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧٠: ایا بحسن رخت را لوای سلطانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ایــا بــحــســن رخــت را لــوای ســلــطــانــیبـروی صـورت زیـبــای حـسـن را جـانـی
خــطــیــســت بـــر رخ تــو از مــداد نــورالــلــهنـه از حـروف مـرکـب چـو خـط پـیشـانی
مـن از لـطـافـت جـان تــو چـون کـنـم تــعـبــیـرکه جـسم تـو ز صفا عالمیست روحانی
ز بــوســتــان جــمـال تــو در ســفــال جــهـانسـپـر غـمـیسـت مـلـون بـهـار ریحـانـی
بـرآن زمین کـه تـوی بـا تـو مـرد میدان نیسـتبـگـوی مهر و مه این آسـمـان چـوگـانی
من از تو چون مگس از خوان جدا نخواهم شدوگـر چـنـانکـه زنندم بـسـان سـرخـوانی
بـــســـان نــکـــتـــه از یــاد رفـــتـــه بـــاز آیــمورم بـتـیغ زبـان چـون سخن همی رانی
چــو مــرغ ســیــر ســوی آشــیــانــه آیـم بــازچو باز رفته گرم سوی خویشتن خوانی
مـرا ســخــن ز تــو در دل هـمـی شــود پــیـداکـه در درون مـن انـدیشـه وار پـنـهـانـی
بــوصــف صــفــحــه رویــت کــتــابــهــا ســازموگـرچـه روی ز من چـون ورق بـگـردانی
مــن از تــعــصــب دیــن دشــمــن تــرا کــافــربـگـویم و نـکـنـد رخـنـه در مـسـلـمـانی
غــم تــو در دل از آثــار فــیـض رحــمــانـســتچـو خـاطـر مـلـکـی در نفـوس انسـانی
بـــزیــر پـــای درخــت قــد تــو مــی خــواهــمکه همچو شاخ ببـادی کنم سرافشانی
هـوای چـون تــو پــری روی در سـر چـو مـنـیبــدسـت دیـو بــود خـاتــم سـلـیـمـانـی
دل مـنـســت ز عــالــم حــوالــه گــاه غــمــتحــوالـه چــنـد کـنـی گـنـج را بــویـرانـی
هـمـی خـوهـم کـه مـرا از جــهـانـیـان بــاشـدفـراغـتـی که تـو داری ز سـیف فرغـانیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.