ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧١: همه جان و دلست دلبر من

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
هـمـه جـان و دلـسـت دلـبـر مـنگر چه نگذاشت جـان و دل بـر من
دل ز روزن چــو گـرد بــیـرون شـدکــو چــو بــاد انـدر آمــد از در مــن
مرغ شوقش مرا چـو دانه بـخـوردبــاز مـهـرش هـمـی کـنـد پـر مـن
ز ابـروی چـون کـمـان خـدنگ مژهراسـت چــون کـرد در بــرابــر مـن
عـلـم صـبــر بــر زمـیـن انـداخــتدل کـه او بــود قـلـب لـشـکـر مـن
ای غـمت خـاک کوی را هر شـبآب داده ز دیــــــده تـــــــر مـــــــن
خـامـی مـن نـگـر کـه در هوسـتدیگ سـوداسـت کـاسـه سـر من
مـن خـطـیب ثـنـای حـسـن تـوامنـه فــلــک پــایـهـای مــنـبــر مــن
همچو آتش هرآنچه دید بسوختعـود غـم در دل چــو مـجــمـر مـن
مـصــر جــامـع مـنـم غــمــان تــرااشک و شعرست نیل و شکر من
تـا مـن از مـجـلـس تـو دور شـدمپـر شـد از خـون دیده سـاغـر مـن
گـوییـا چـون بـریشـم چـنـگـسـتهـر رگــی بــهـر نـالــه در بــر مـن
گر کـسـی از تـو حـال من پـرسـدتــو بــگـو ای بــغــمـزه دلـبــر مـن
بــی نــوایــیــســت بـــهــر آوازیهــمــچــو پـــرده مــلــازم در مــن
از همه خـلق سـیف فرغـانیسـتبـــارادت غـــلـــام و چـــاکـــر مــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.