ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٨٠: بدل چه پند دهم تا دل از تو برگیرد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
بـدل چـه پـنـد دهـم تـا دل از تـو بـرگـیردبـجـان چـه چـاره کـنم تـا رهی دگـر گـیرد
کسی که دل ز تو بـرگیرد اندر آن عجبـمکـه بـر کـجـا نهد آن دل کـه از تـو بـرگـیرد
بیک نظر بگرفتی و مر او نیست شگفتکـه آفـتــاب جــهـان را بــیـک نـظــر گـیـرد
اگـر نـقـاب بــرانـدازی از جــمـال بــشـبچــراغ مــرده ز شــمــع رخ تــو در گــیــرد
وگـر فـرسـتـی پـروانـه یـی بـگـورسـتـانچـو شـمع کشـتـه تـو زندگی ز سـر گیرد
فتـاد در همه عـالم ز عشـق تـو شـوریبـخـنده لب بـگـشـا تـا جـهان شـکـر گیرد
بـدان امـید کـه از دامـنـت فـشـانـم گـردســر آســتــیـن مـرا دیـده در گــهـر گـیـرد
تـو آفـتـاب صـفـت گـر بـعـاشـقـان نگـرینـمــاز شــام هـمـه رونـق ســحــر گــیـرد
زآب چـشـم روان دیده را مـیسـر نیسـتکه خاک کوی تو چون سرمه در بصر گیرد
اگـر چــو سـیـم بآتــش بــری ازو سـکـهدل شـکـسـتـه مـن مـهـر تـو چـو زر گـیرد
مگر تـو چـاره کنی ور نه سـیف فرغـانیکـدام چـاره سـگـالـد کـه بــا تــو در گـیـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.