ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٨٤: نام تو گر بر زبان رانم زبانم خوش شود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
نـام تــو گـر بــر زبــان رانـم زبــانـم خــوش شــودچـون زبـان از تـو سـخـن گـوید دهانـم خـوش شـود
گر لبم بر لب نهی چون کوزه ای شیرین چو جاندر تــن هــمــچــو ســبـــو آب روانــم خــوش شــود
ای طـبــیـب عـاشـق از دارالـشـفـای وصـل خـودشـربـتـی بـفـرسـت تـا بـیـمـار جـانـم خـوش شـود
همچـو سگ از خوان تـو گر نان خورم نبـود عجـبمغز اگر همچـون عسل در اسـتـخـوانم خـوش شود
زآتـش عشق تـو همچـون چوب می سوزم ولیکچــون بــخـار عـود از آن آتــش دخـانـم خـوش شـود
چـون دلـم بـیمـار تـو شـد بـهر صـحـت بـعـد ازینهمچو عیسی این نفس بر هر که رانم خوش شود
از شــراب وصــلــت ار یـکــدم بــکــام مــن رســدهـرکــرا آب دهــان خــود چــشــانــم خــوش شــود
(ایـن) چـنـین شـوری کـه دارم از سـمـاع نـام تـووقـت در کـوی تــو از بــانـگ سـگـانـم خــوش شـود
گـر ز دسـت خــویـش بــاشـد ره روی را درد سـرخــاک پــای تــو اگـر بــروی فـشــانـم خــوش شـود
عـیش مـن رونق پـذیرد گـر پـسـنـدی شـعـر مـنگـر بــشـیـریـنـی رسـد آن آب و نـانـم خـوش شـود
دل چـو بـستـانیست بـی بـرگ از زمستـان فراقدر نـوا آیـم چــو مـرغ ار بــوســتــانـم خــوش شــود
از مــهــب وصــل اگــر بـــر مــن وزد بـــاد ربـــیــعهم درخـتـم گـل کـند هم گـلـسـتـانم خـوش شـود
بـی گل روی تـو (گر من) بـانگ می کردم چو زاغبــعـد ازیـن چـون نـالـه بـلـبـل فـغـانـم خـوش شـود
چـون بــنـام تـو رسـد دسـتـم گـه تــحـریـر شـعـرکـلـک همـچـون نـیشـکـر انـدر بـنـانـم خـوش شـود
سـیف فـرغـانی همی گـوید بـلطـف از حـضـرتـتگـر بــیـابــم یـک نـظـر هـر دو جـهـانـم خـوش شـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.