ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



شماره ٢٠٨: فرامش کرد جان تو تماشاگاه اعلی را

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:43 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
فــرامــش کــرد جـــان تـــو تـــمــاشــاگــاه اعــلــی راکـه خـاکـش دام دل بـاشـد نـگـارسـتـان دنـیـی را
مـنـه رخـت انـدریـن ویـران کـه در خـلـد بــریـن رضـوانبـشـارت مـی دهـد هـردم بـتـو فـردوس اعـلـی را
بــخــارســتــان دنـیـا در مـکـن بــا هـر خــس آمـیـزشکـه دولـت بـهـر تـو دارد پـر از گـل بــاغ عـقـبـی را
تــو انــدر تــیـه دنــیـایـی چــو اســرایـیـلــیـان حــیـرانعـجـب بـاشـد که نفروشـی بـتـره من وسـلوی را
بــرو عــلــم پــیـمـبــر را مـســلــمــان وار تــابــع شــوکه تـرسـایان ز جـهل خـود خـدا گفتـند عیسـی را
بـــدســتـــار و بـــدراعــه نــبـــاشــد قــیــمــت عــارفکـه عـزت زآسـتـین نـبـود یـد بـیـضـای مـوسـی را
چــو ابــراهـیـم اگـر مـردی بــت آزر شــکــن، تــا کــیچو صورت بـین بـی معنی پـرستـی نقش مانی را
بـــرســم صــورت آرایــان بـــرای چـــشــم رعــنــایــانچو تو پیراهنی شستی نجس شد جامه تقوی را
اگــر تــو تــرک جــان نــکــنـی کــمــال او نـگــردد کــموگر حاجـی بـزی نکشد چـه نقصان عید اضحی را
مــکــن چــون طــالــب دنــیــا جــهــان صــورت آبــادانکـه در ویـرانـی صــورت بــیـابــی گـنـج مـعـنـی را
ورای دوست اندر دل بت است ای خواجه محوش کنکـه اندر کـعـبـه نپـسـندد مسـلمان لات و عـزی را
مـکـن گـر شـاه و سـلـطـانـی بــظـلـم و جـور ویـرانـیکه تـا اکنون اثـر مانده اسـت عدل آبـاد کسـری را
چـو رهبـر نیسـت ای ره رو تـمـسـک کـن بـشـعـر منچـو در ره قایدی نبـود عصا چـشم است اعمی را



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.