ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١٩: ای که شاهان جهانند گدایان درت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای کــه شــاهــان جــهــانــنــد گــدایـان درتپــادشــاهـســت گـدایـی کـه بــیـابــد نـظــرت
چــون تــوانـگــر اگـرت تــحــفــه نـیـارم بــر درهــمــچــو درویــش بــیــایـم بــگــدایـی بــدرت
ای بــرو خــوب چــو اشــکــوفــه بــاران دیـدهچـنـد چـون گـل بـشـکـفـتـی و نـخـوردیم بـرت
بـــحـــیـــات ابـــدی زنـــده شـــود گـــر روزیبــســر کـشــتــه هـجــران خــود افـتــد گـذرت
حــسـن حــورسـت تــرا لـطـف پــری و کـردهدســت تــقــدیــر مــقــیــد بـــلــبـــاس قــدرت
صـد ازیـن سـر کـه تـن مـردم ازو بـرپـایـسـتدل بــرابــر نــکــنــد بــا ســر مــویـی ز ســرت
جـان شـیرین نـسـتـانـنـد بـتـلـخـی زآن کـسکه ورا کام خوش است از لب همچـون شکرت
ای چـو دیـنـار درسـت از دل اشـکـسـتــه مـاهـمــچــو ســکــه ز درم مــحــو نـگــردد اثــرت
مـیـوه روح مـنـی بــاغ بــهـر کــس مـســپــارور نه همـچـون دگـران سـنـگ زنم بـر شـجـرت
روی بـنمـای و مپـندار کـه من چـون سـعـدی«دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت »
سیف فرغانی خورشید رخش در جلوه استگـر نـدیـدی خـلـلـی هـسـت مـگـر در بــصـرتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.