ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٣١: من از خدای جهان عمر میخوهم چندان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
من از خـدای جـهان عمر میخـوهم چـندانکـه غــنـچــه مـتــبــســم شــود گـل خــنـدان
هلال وارش اگـر چـه جـمال کـامل نیسـتولی چـو مه شودش ملک حـسن صد چـندان
هـمـی خـوهم چـو جـهـانـیش آرزومـنـدنـدکــــه ایـــزدش بــــرســــانــــد بآرزومــــنـــدان
بــدو چــگـونـه تــوانـد رســیـد عـاشــق رابــجــد اهـل طــلـب یـا بــصــبــر خــرســنـدان
بـبـذل زر نرسد کس بـلعل دوست چـنانکبــریـســمــان نــشــود مــنــتــظــم در دنــدان
ایــا بـــدولــت آزادی از جــهــان گــشــتــهغـــلـــام بــــنـــده درگـــاه تــــو خــــداونـــدان
نـپــرورد چــو تــو شــیـریـن و گـر درآمـیـزدبـــشـــهـــد مـــادر ایـــام شـــیــر فـــرزنـــدان
غـمـت چـگـونه نگـیرد حـصـار و قـلـعـه دلکه خصم دست گشاده است و شهر دربندان
چو دوست سخت دل افتاد سیف فرغانیبـرو چـو مطـرقـه می زن سـری بـرین سـندانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.