ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٤٤: دلا با عشق کن پیمان و می رو

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
دلــا بــا عــشــق کــن پــیـمــان و مـی روقــدم در نــه دریـن مــیــدان و مــی رو
دریـــن کـــو خـــفـــتـــگـــان ره نـــوردنـــددرآ در زمــــزه ایــــشـــــان و مــــی رو
دل انــدر بـــنــد جــان جــانــان نــیــابـــیزجــان بــرگــیـر دل ای جــان و مـی رو
تـــرا آن دوســت مــی خــوانــد بـــر خــودتو نیز آن دوست را می خوان و می رو
بـــدل هـــشـــیــار بـــاش و انـــدریــن راهمکـن اندیشـه چـون مسـتـان و می رو
چـــو در راه آمــدی از هــســـتـــی خـــودسـری در هر قـدم مـی مـان و مـی رو
اگـر چـه نـفـس تـو اسـبـیسـت سـرکـشدرین ره چـون خـرش می ران و می رو
بــرو گــر دســت یــابــی بــرنــشــیـنــشولـی پـایـی هـمـی جـنـبــان و مـی رو
وگـــر در ره بــــزادت حــــاجــــت افـــتــــداز آب روی خـــود کـــن نـــان ومـــی رو
بـــره تـــنـــهــا رود ره گـــم کـــنـــد مـــرددرآ در خـــیــل درویـــشـــان و مـــی رو
تـو همچـون قطره ای، خـاکت خوهد خوردمــبـــر از صــحــبـــت یــاران و مــی رو
اگـــر در ره بـــجـــیــحـــونـــی رســـیــدیدرو پـــیــونــد چـــون بـــاران و مــی رو
چــو جــیـحــونــت بــه دریـایـی رســانـیـدقـــدم بــــر آب نـــه آســـان و مـــی رو
از آن پــس گـر خــوهـی چــون ابــر دربــارهـمـی کـش بــر هـوا دامـان و مـی رو
بــفــر ســایـه خــود هـمـچــو خــورشــیـدگــهـر مــی پــرور انـدر کــان و مــی رو
هم از خود می شنو علمی که می گفتخــضـر بــا مـوســی عـمـران و مـی رو
مــدان ایــن راه (را) پـــایــان و مــی پــویمــجــوی ایـن درد را درمــان و مــی رو
جــهـان ای سـیـف فـرغـانـی خـرابــسـتمــنـه رخــت انــدریـن ویـران و مــی روپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.