ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٥٧: ای زآفتاب رویت مه برده شرمساری

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای زآفـتــاب رویـت مـه بــرده شــرمـســاریپـــیــداســت بـــر رخ تـــو آثــار بـــخــتــیــاری
انــدر بــیـان نــگــنــجــد وانــدر زبــان نـیـایـداز عـشـق آنچـه دارم و از حـسـن آنچـه داری
ای نـوش داروی جــان انـدر لـبــت نـهـفـتــهبـامر همی چـنینم چـون خـستـه می گذاری
افـغـان و زاری مـن از حـد گـذشـت بــی تــوگـر چـه بــکـرد بــلـبـل بـی گـل فـغـان و زاری
امــیــدوار وصــلــم از خـــود مــبـــر امــیــدمصــعــبــســت نـا امـیـدی بــعــداز امـیـدواری
چـون خـاک اگر عزیزی بـنشـسـت بـر در تـوهر جا که رفت از آن پس چون زر ندید خواری
مـن بـا چـنین ارادت در تـو رسـم بـشـرطـیکـز بـنـده سـعـی بــاشـد وز هـمـت تـو یـاری
شیرین از آنی ای جـان کز تـلخـی غم خـودفـــرهــادوار هــر دم ســـوزی ز مــن بـــر آری
ای خـوبـتـر ز لـیلـی هرگـز مده چـو مـجـنوندیــوانــه دلــم را زیــن بـــنــد رســـتـــگـــاری
گـل را نمـی تـوانم کـردن بـدوسـت نسـبـتای گل بـپـیش جـانان در پـیش گل چـو خاری
هر جا که سیف باشد بستان اوست رویشچـونـسـت حـال بـوسـتـان ای بــاد نـوبـهـاریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.