ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٦٨: ای که در باغ نکویی بتو نبود مانند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای کـه در بــاغ نـکـویـی بـتـو نـبـود مـانـنـدگــل بــرخــســار نـکــو ســرو بــبــالــای بــلـنـد
هیچ کس نیست زخوبان جهان همچون توهـرگـز اســتــاره بــخــورشـیـد نـبــاشـد مـانـنـد
بـا وجود تـو که هستـی ز شکر شیرین تـرنیسـت حـاجـت که کـس از مصـر بـروم آرد قـند
کـبـر شـاهانه تـو شـاخ امیدم بـشـکسـتنــاز مــســتـــانــه تـــو بـــیــخ قــرارم بـــرکــنــد
سـاقـی عـشـق تـو مـا را بـزبـان شـیـریـنشـربــتــی داد خــوش و شـور تــو درمـا افـگـنـد
عـاشــق روی تــو از خــلـق بــود بــیـگـانـهمـرد را از عــشــق تــو خــویـش بــبــرد پــیـونـد
در جـهان گر نبـود هیچ کسـی غـم نخـوردزآنـکـه درویـش تـو نـبـود بــکـسـی حـاجـتـمـنـد
گربـرو عرضه کنی هشت بـهشت اندر وینـکــنـد بــی تــو قــرار ونـکـنـدجــز تــو پــســنـد
هـر کـرا عـشـق تـو بـیمـار کـنـد جـانـش رانــدهــد شــهــد شـــفــا ونــکــنــدزهــر گــزنــد
دل او از غـــم تـــو تـــنـــگ نـــگـــردد زیــرانیسـت ممکـن که از آتـش کند اندیشـه سـپـند
دسـت تـدبـیر کـسـی پـای گـشـاده نکـنـدچــون دلــی را ســر گــیـســوی تــوآرد در بــنـد
هر چـه غـیر تـو همـه دشـمـن جـاننـد مـراچون منی چون شوداز دوست بدشمن خرسند
سـیف فرغـانی بـی روی تـو در فصـل بـهارخوش همی گرید چـون ابـر تـو چـون گل میخـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.