ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧٠: تا چند بر امید روم در سرای یار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
تــا چــنــد بــر امــیــد روم در ســرای یــاردر ســر خــمـار بــاده و در دل هـوای یـار
خلقی بدستبوس وی آسان همی رسندمـا را مـجـال نـه کـه بـبـوسـیـم پـای یـار
دل بـر دیار وهـر چـه بـرد (نـیز) آن اوسـتجان هم ذخیره ییست درین تن برای یار
در عـشـق یار از سـر جـانی کـه داشـتـمبـرخـاسـتـم که جـان ننشـیند بـجـای یار
گـــر در رضـــای یـــار رود جــــان و دل ازاوعـاشـق بـتـرک هـردو بـجـوید رضـای یـار
درمان ز کـس طـلب نکند دردمند دوسـتدر عـافـیـت نـظــر نـکـنـد مـبــتــلـای یـار
ذکـرسـت بـی زبـان زوی انـدر دهـان مـنجـانست یک جـهان نه تـن اندر قبـای یار
سلطان که چـون امیر شوی نان او خوریگـــر زر دهــد ازو نــپـــذیــرد گـــدای یــار
هم سـنگ ما گـهر شـودازآفـتـاب دوسـتهـم مـس مـا چـو زرشـود ازکـیمـیای یار
گـر بـهـر یار سـنـگ جـفـا بـر سـرت زنـنـدرو تـرک سـر بـگـیـروبـسـر بــر وفـای یـار
یــاری کــه بــردر کــرم اودریـغ نــیــســتجـود ازنیاز عـاشـق و عـفو از خـطـای یار
گــر دربــهـشــت جــای دهـنــدم بآخــرتمـقــصــود مـن ازو نـبــود جــزلـقــای یـار
چـنـدیـن هـزار بـیـت بــگـفـتـنـد شـاعـرانیک بیت کس نگفت که بـاشد سزای یار
شـاعـر زدرد عـاشـق شـوریده غافلسـتاو ومـــدیــح مـــردم و مـــا وثـــنــای یــار
از یـار اگـر جـفـا رسـدت سـیف صـبـر کـنیـار آن بـود کـه صـبـر کـنـد بـر جـفـای یارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.