ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧٢: ای رفته دور از برما چون نیامدی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای رفـــتـــه دور از بـــرمـــا چـــون نــیــامــدیدیـگـر بــدیـن جـنـاب هـمـایـون نـیـامـدی
عـاشـق مـدام قـربـت مـعـشـوق خـود خـوهدگـر عـاشـق مـنـی بـر مـن چـون نیامـدی
نـفــســت روا نـداشــت کــه آیـد بــکــوی مــاگـاوت کـشـش نکـرد چـو گـردون نیامـدی
عـشـاق خـیمـه جـمـلـه بـصـحـرای جـان زدندای شـهـر بـنـد تـن تـو بـهـامـون نـیامـدی
غـــیــر تـــرا چـــو دیــو بـــلـــاحـــول را نــدیــمتـو چـون پـری تـرقـیه وافـسـون نـیـامـدی
لـیـلـی مـلـاحــت از درمـا کـســب کــرده بــودزین حسن غافلی که چو مجنون نیامدی
چــون بــیـضـه مـرغ تــربــیـت مـاتــرا بــســیبــگـرفـت زیـر بــال وتـو بــیـرون نـیـامـدی
مـــانـــنـــد زرتــــرا بــــتــــرازوی امـــتــــحـــانبـسـیـار بــر کـشـیـدم و افـزون نـیـامـدی
در کـوی عـشـق اگـر تـو گـدایـی کـنـی مـنـالکـایـنـجـا تــو بــاخـزیـنـه قـارون نـیـامـدی
گـر کـفـش تـو دریـده (شـود) در رهـش مـرنـجکـاینـجـا تـو بـا درفـش فـریـدون نـیـامـدی
جــانـی کــه هـســت داده اودان، ازآنـکــه تــوســیـراب بــر کـنـاره جــیـحــون نـیـامـدی
من چون خجل شدم کرمش گفت سالهاستتـا تـو مـقـیـم ایـن دری اکـنـون نـیـامـدی
صـبـاغ طـبـعت از خـم تـلبـیس خـویش سـیفبــســیـار رنـگ داد و دگــرگــون نـیـامـدی
ای شـعـر بـهر نظـم تـو جـز در صـفات دوسـتبــســیـار فــکـر کـردم و مـوزون نـیـامـدیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.