ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٨١: نسخه عشق تو بر رق دلم مسطورست

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
نسـخـه عشق تـو بـر رق دلم مسطورسـتوصـف روی تـوبـگـویـم کـه مـرا دسـتـورسـت
گــرنــویـســم پــراز اســرار کــتــابــی گــرددآنــچــه بــر رق دل (مــن) مــســطــورســت
هــمــه آفــاق بــریـدم بــمــثــالــی فــرمــانکـه زسـلـطـان جـمـال تـو مـرا مـنشـورسـت
شـوق دردل ارنی گوی شـبـی همچـوکـلیمآمـدم بــرسـر کـوی تـو کـه جـانـرا طـورسـت
آتـــش روی تـــو دیــدم کــه نــدارد تـــابـــیپـیش او چـشمه خـورشید که آبـش نورست
هرکسی را (که) بمعنی بتو نزدیکی نیستصـورتـش گـر بـمثـل جـان بـوداز دل دورسـت
هرکرا عشـق تـو در بـزم بـزم ازل جـامی دادگر چـه مسـتـی نکـند تـا بـابـد مخـمورسـت
زانده تـسـت سـخـن گفتـن من،وین اشـعـارشـکری زآن قصب و شـهدی ازآن زنبـورسـت
چـون بـسـمـع تـو رسـاننـد بـگـو کـاین ابـیاتآه آن شــیــفــتــه و نــالــه آن رنــجــورســت
همه در بـزم از دسـت (تـو) نالم چـون چـنگتـا که ابـریشـم رگ بـرتـن چـون طـنبـورسـت
دیده چون دید که چون گل بـجـمالی معروفبـنده زآن روز چـو بـلبـل بـسخن مشهورست
عاشق ارمدحت معشوق کند عیبـی نیستبــلـبـل ار نـالـه کـنـد ازپـی گـل مـعـذورسـت
سـیف فرغـانی مرده اسـت و من اسـرافیلموین سخن نفخه عشقست وزبانم صورستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.