ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٨٩: ای برده آب روی من ازعشق تو درآتشم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/01 20:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان سیف فرغانی, شعر کهن
ای بــرده آب روی مـن ازعـشــق تــو درآتــشــمچــون خــاک بــربـــادم مــده آبــی بــزن بــرآتــشــم
بــرآتــش ســودای تــو از صــبــر اگــر آبــی زنـمبــاد تــو افـزون مـی کـنـد صـد شــعـلـه انـدرآتــشـم
زآنم بـگاز قـهر خـود چـون شـمع گردن می زنیکآبــم فـرود آمـدم بــپــا چــون رفـت بــرسـر آتــشـم
ازدم زبـانـم شـد سـیاه انـدر دهان خـشـک لـبازبـس کـه دودی مـی کـنـد چـون هـیـمـه تـرآتـشـم
زآن سکه مهرت نشد محـو ازدل چـون سیم منهـرچـنـد در هـر بـوتـه یی بـگـداخـت چـون زرآتـشـم
درآتـش سودای تـو چـون گشت جـانم سوخـتـههـرلـحـظـه سـوزی مـی فـتـد دردل بـکـمـتـر آتـشـم
درپـیش شمع حـسن تـو بـالی زدم بـرخـاسـتـمپـــروانــه وار ازعــشــق تـــوافــتـــاد در پـــرآتـــشــم
تــا بــرمــحــک آزمـون نـیـکــو نـمــایـد رنـگ مـنچـون ز ربـسـی کرد امتـحـان عشق تـو درهر آتـشم
بـر عـود سـوز مـهـر تـو مـانـنـد عـنـبـر سـوخـتـمتـا تـو شـکـر لـب می کـنی دردل چـو مجـمر آتـشـم
از خال عنبـر گون تو چون مشک طبـعم گرم شدخوش خوش بسوزم بعد ازین چون شد معنبر آتشم
گر خـاطر چـون بـحـر من در سـخـن راشد صدفازســیـنـه پــرســوز خــود مـن کــان گـوهـر آتــشــم
دی گفت عشق گرم رو وارستی از سردی خودتـــا چــون تــنــور تــیــره دل کــردت مــنــور آتــشــم
مـن آن چــراغ دولـتــم از نـور قـدس افــروخــتــهچــون شـمـع در مـشــکـاة دل دایـم مـصـور آتــشـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.